Category Archives: Tên dược vật theo vần B

BỌ CẠP

TOÀN YẾT Tên khác: Tên thường gọi: Toàn yết còn được gọi là Toàn trung, Yết vĩ, Yết tử. Sái (虿), Sái vĩ trùng (虿尾虫), Đổ bá (杜伯), Chủ bộ trùng (主簿虫), Tòan trùng (全虫), Phục bối trùng (茯背虫). Tên tiếng Trung: 全蝎 Tên thuốc: Scorpio Tên khoa học: Buthus martensii Karsch Họ khoa học: […]

NGƯU HOÀNG Tên khác Tên thường gọi: Ngưu hoàng là Sạn mật bò còn gọi là Tây hoàng,   Tô hoàng, Sửu bảo, Đởm hoàng (cũng gọi Ô kim hoàng, Đản hoàng, Quả hoàng tức sạn túi mật), Quản hoàng (cũng gọi Toái phiến hoàng, Không tâm hoàng tức sạn ở ống gan mật). Tên […]

BO NU XE

CÂY SY Tên khác: Cây xi, chrey pren, chrey krem, andak neak (Campuchia) bo nu xe (Phanrang) Tên khoa học: Ficus benjamina L.  Cây Cây sy ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả cây: Sy là một cây to cao, có thể […]

BO BO

Ý DĨ Tên khác của ý dĩ Vị thuốc Ý dĩ còn gọi Giải lễ (Bản Kinh), Dĩ thực, Dĩ mễ, Dĩ nhân, Mễ châu (Biệt Lục), Ý mễ nhân, Ý châu tử (Bản Thảo Đồ Kinh), Thảo ngư mục, Ngọc mễ, Khởi mục, Châu tử nhan, Bồ lô Ốc viêm, Hữu ất mai, Ý […]

BLOU XÍT

Cà gai leo Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là cà quính, cà quánh, trap khả (Cămpuchia), Blou xít (Lào), cà gai dây, cà vạnh, cà quýnh, cà lù, cà bò, cà Hải Nam, cà quạnh, quánh, gai cườm Tên khoa học: Solanum procumbens Lour. (Solanum hainanense Hance) Họ khoa học: Thuộc họ Cà Solanaceae. Cây cải bẹ (Mô tả, hình ảnh […]

BỊ LỆ

Cây xộp Tên khác Còn có tên là xộp xộp, trâu cổ, vẩy ốc, bị lệ, bị lệ thực. Tên khoa học Ficus pumila L. Thuộc họ dâu tằm Moraceae. Tên tiếng Trung: 薜荔 (Bệ lệ) Cây xộp ( Mô tả, hình ảnh cây xộp, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng […]

BÌM BÌM XẺ NGÓN

Tầm sét Tên khác: Tên thường gọi: Tầm sét còn gọi là Khoai xiêm, Bìm bìm xẻ ngón, Bìm tay Tên khoa học: Ipomoea digitata L. Họ khoa học: thuộc họ Khoai lang – Convolvulaceae. Cây Tầm sét (Mô tả, hình ảnh cây Tầm sét, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, […]

BÌM BÌM BIẾC

Khiên ngưu Tên khác: Khiên ngưu tử (Pharbitis hay Se men Pharbitidis) là hạt phơi khô của cây khiên ngưu hay bìm bìm biếc. Cây khiên ngưu còn cho ta vị thuốc nhựa Còn gọi là Hắc sửu. Bạch sửu, bìm bìm biếc, kalađana (Ấn Độ)., Bồ tăng thảo, Cẩu nhĩ thảo, Giả quân tử, […]

BÌNH VÔI

Chìa vôi Tên khác Còn gọi là bạch liễm, đau xương, bạch phấn đằng Tên khoa học Cissus modeccoides Planch Thuộc họ Nho Vitaceae Cây Chìa vôi ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả cây Cây nhỏ leo, cao 2 – 4m, […]

BÌNH NƯỚC

Cây nắp ấm Tên khác: Cây nắp ấm hay còn gọi là cây bình nước, nắp bình cất, nắp nước, trư lung thảo, bình nước kỳ quan, cây bắt mồi, trư tử lung (Trung Quốc) Tên khoa học: Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce. Thuộc họ nắp ấm Nepenthaceae. Tiếng Trung: 猪笼草 Cây nắp ấm ( Mô tả, […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: