Category Archives: Tên dược vật theo vần B

BA LA MẬT

BA LA MẬT Tên khác: Tên thường gọi:  Vị thuốc Ba la mật còn gọi Cây mít, Mít, Quả mít, Nãng gìa kết (Bản thảo cương mục), Ngư đởm tử thảo (Trung quốc cao đẳng thực vật đồ giám), Thiên bà la Vưu chu huyện (Trung quốc thụ mộc phân loại học),Thụ bà la (Quảng […]

BA GẠC ẤN ĐỘ

Cây ba gạc Ấn Độ Tên khác Còn có tên Ấn Độ là sà mộc, Ấn Độ la phù mộc. Tên khoa học Rauwoflia serpentina Benth. Thuộc họ Trúc đào Apocynaceae. Người ta dùng rễ phơi hay sấy khô(Raidix Rauwoflia serpentina) của cây ba gạc Ấn Độ. Cây Cây ba gạc Ấn Độ ( Mô […]

BA GẠC

BA GẠC Tên khác Tên thường dùng: ba gạc lá to, lạc tọc, san to, Ba gạc lá to, hơ rác, ka day (Ba Na), phu mộc Tên thuốc: Reserpin Tên khoa học: Rauwolfia Verticillata (Lour) Baill. Họ khoa học: Trúc đào (Apocynaceae) Cây ba gạc (Mô tả, hình ảnh cây Ba gạc, phân bố, […]

BA ĐINH

BỒ CÔNG ANH Tên thường dùng: Vị thuốc Bồ công anh còn gọi là Phù công anh (Thiên Kim Phương), Cấu nậu thảo, Bộc công anh (Đồ Kinh Bản Thảo), Thái nại, Lục anh, Đại đinh thảo, Bột cô anh (Canh Tân Ngọc Sách), Bồ công định, Thiệu kim bảo, Bồ anh, cổ đính, Thiệu […]

BA ĐẬU TÂY

Ba đậu tây Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là Điệp tây, Cây vông đồng, sablier. Tên khoa học Hura crepitans L. Họ khoa học: Thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae. Cây Ba đậu tây (Mô tả, hình ảnh cây Ba đậu tây, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng […]

BA ĐẬU

Ba đậu Tên khác Tên thường gọi: Ba đậu hay Mần để Tên khoa học: Croton tiglium L,. Họ khoa học: thuộc họ Thầu dầu – Euphorbtuceae.  Cây Ba đậu ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây gỗ nhỏ cao 3-6m, […]

BA CỨC

BA KÍCH THIÊN Tên khác: Tên dân gian: Vị thuốc Ba kích (Bản Thảo Đồ Kinh), còn gọi là Bất điêu thảo (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Ba cức, Diệp liễu thảo, Đan điền âm vũ, Lão thử thích căn, Nữ bản (Hòa Hán Dược Khảo), Kê nhãn đằng, Đường đằng, Tam giác đằng, Hắc […]

BA CHẼ

BA CHẼ Tên Khác: Tên thường goi: Vị thuốc Ba chẽ còn gọi là Đậu Bạc Đầu, Lá Ba Chẽ, Niễng Đực, Tràng Quả Tam Giác, Ván Đất. Tên tiếng Trung: 假木荳 Tên khoa học: Dendrolobium Triangulare (Retz.) Schinler Họ khoa học: Họ Đậu (Fabaceae). Cây Ba chẽ (Mô tả, hình ảnh Ba chẽ, phân […]

BA CHẠC

BA CHẠC Tên khác: Tên thường gọi: Ba chạc, Chè đắng, Chè cỏ, Cây dầu dầu, Bí Bía ( Cà Mau ) Tên khoa học: Euodia lepta (Spreing) Merr Họ khoa học: thuộc họ Cam – Rutaceae. Cây Ba chạc (Mô tả, hình ảnh cây Ba chạc, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, […]

BA BA

Miết giáp (ba ba) Tên khác: Còn có tên miết giáp, miết xác, thủy ngư xác Tên khoa học: Carapax amydae Tên tiếng Trung: 鳖甲 Miết giáp ( Mô tả, hình ảnh cây Miết giáp, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả Ba ba là vật nuôi phổ […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: