Category Archives: Tên dược vật theo vần B

BẦU ĐẤT DẠI

Thổ tam thất Tên khác: Tên thường gọi: Thổ tam thất còn gọi là Bạch truật nam, Bầu đất dại, Cúc tam thất, Kim thất nhật, Ngải rít, Cỏ tàu bay. Tên khoa học: Gycura pseudochina DC. (Câclia bulbosa Lour.) Họ khoa học: Thuộc họ cúc Asteraceae (Compositae). Cây Thổ tâm thất (Mô tả, hình […]

BẦU ĐẤT

Bầu đất Tên khác Tên thường gọi: Bầu đất, Kim thất, Rau lúi, Rau bầu đất, Khảm khom, Thiên hắc địa hồng, Dây chua lè Tên Hán Việt: Xà tiếp cốt, thụ tam thất, kiến thũng tiêu, ô phong thất, bình ngoại thổ tam thất Tên khoa học: – Gynura procumbens (Lour) Merr. (G. sarmentosa […]

BẦU BÍ

Ngũ bội tử Tên khác Còn gọi là bầu bí, măc piêt, bơ pật Tên khoa học Galla sinensis Ngũ bội tử là những túi đặc biệt do nhộng của con sâu ngũ bội Schlechtendalia sinensisBell gây ra trên cuống lá và cành của cây muối hay cây diêm phu mộc Rhus semialata Murray thuộc […]

BALA CAO

Thổ tam thất Tên khác: Tên thường gọi: Thổ tam thất còn gọi là Bạch truật nam, Bầu đất dại, Cúc tam thất, Kim thất nhật, Ngải rít, Cỏ tàu bay. Tên khoa học: Gycura pseudochina DC. (Câclia bulbosa Lour.) Họ khoa học: Thuộc họ cúc Asteraceae (Compositae). Cây Thổ tâm thất (Mô tả, hình […]

BÂU THOOC

Cây một lá Tên khác Tên thường gọi: Cây một lá, lan một lá, Lan cờ, Trâu châu, Châu diệp, thanh thiên quỳ, Slam lài, bâu thooc, kíp lầu. Chân trâu diệp, Bâu thoọc, Kíp lầu (Quảng Hoa-Cao Bằng). Tên khoa học: Nervilia fordii Schultze. Họ khoa học: Thuộc họ Lan Orchidaceae Cây bầu thooc […]

BÂU PÁN

CÂY GAI Tên khác: Tên dân gian: Cây lá gai, trữ ma, gai tuyết, tầm ma, chiều đủ (Dao), bâu pán (Tày), hạc co pán (Thái). Tên khoa học: Boehmeria nivea (L) Gaud, (Urtica nivea L) Họ khoa học: họ Gai. Cây gai (Mô tả, hình ảnh cây gai, phân bố, thu hái, chế biến, […]

BẤT TỬ DIỆP

MẠCH MÔN Tên khác – Tên thường gọi: Vị thuốc mạch môn còn gọi Thốn đông (Nhĩ Nhã), Mạch đông (Dược Phẩm Hóa Nghĩa), Dương cửu, Ô cửu, Dương tề, Ái cửu, Vũ cửu, Tuyệt cửu, Bộc điệp (Ngô Phổ Bản Thảo), Dương thử, Vũ phích (biệt Lục), Giai tiền thảo (Bản Thảo Cương Mục), […]

BẤT TRI NẠI

BỒ CÔNG ANH Bài thuốc gia truyền 15 đời chữa bệnh vô sinh Khỏi hẳn bện đau dạ dày mãn tính kéo dài 10 năm Nói chuyện trực tiếp với thầy thuốc Tên khác – Tên thường dùng: Vị thuốc Bồ công anh còn gọi là Phù công anh (Thiên Kim Phương), Cấu nậu thảo, […]

BẤT GIÁC LIÊN

Bất giác liên Tên khác: Tên thường gọi: Bất giác liên Còn gọi là Bát giác liên, Độc diệp nhất chi hoa (Cương mục thập di), Độc cước liên, Pha mỏ, Quỷ cừu, Cước diệp, Lá vung Nồi, Đa khao, Mã mục đoạt công, Quỷ hữu xuyên bát giác liên, Vân nam bát giác liên […]

BẤT ĐIÊU THẢO

BA KÍCH THIÊN Trạm xăng cho cánh mày râu Bí quyết tăng cường chất lượng tinh trùng Nói chuyện trực tiếp với thầy thuốc Tên khác: Tên dân gian: Vị thuốc Ba kích (Bản Thảo Đồ Kinh), còn gọi là Bất điêu thảo (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Ba cức, Diệp liễu thảo, Đan điền […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: