Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần A

AN THAI HÒA KHÍ ẨM

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Kỳ Hiệu Lương Phương, Q.63. Phương Hiền Trị thai bị lạnh làm bụng đau lan đến hông sườn, tiểu nhiều, đại tiện hư thoát. Vị thuốc: Bạch thược ……….4g Bạch truật ………..8g Cao lương khương (sao) ……… 4g Chích thảo ………..4g Kha tử ………. 8g Mộc hương ……….4g Sinh […]

AN THAI ĐƯƠNG QUY THANG

Bài thuốc An Thai Đương quy Thang Nguyên bản bài thuốc: Ngoại Đài Bí Yếu, Q.33. Vương Đào Chỉ huyết, an thai. Trị có thai 5 tháng mà thai động không yên (dọa sảy thai), bụng đau xuyên ra sau lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu. Vị thuốc: A giao (nướng) ……. 8g Đại táo ………. 4 […]

AN THAI ĐƯƠNG QUY HOÀN

Bài thuốc An Thai Đương quy Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Y Tâm Phương, Q.22. Đan Ba Khang Lại Trị có thai mà bụng đau, ngực đầy. Vị thuốc: Can khương ……………. 1 phần Đương quy …………….. 2 phần Ngải diệp …….. 4 phần Xuyên khung …………. 2 phần Tán bột. Trộn với mật làm hoàn, […]

AN THAI ĐƯƠNG QUY ẨM

Bài thuốc An Thai Đương quy Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.154. Triệu Cát Trị thai động không yên (dọa sảy thai), phiền nhiệt, đầy trướng. Vị thuốc: A giao …………. 1,2g Đương quy ……. 20g Tang ký sinh ……… 20g Xuyên khung ……. 0,6g Tán bột. Mỗi lần dùng 5 thìa. […]

AN THAI ĐỘC THÁNH TÁN 2

Bài thuốc An Thai Độc Thánh Tán II Nguyên bản bài thuốc: Mộng Trung Giác Đậu. Lễ Hữu Trác Trị thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Sa nhân. Để cả vỏ, sao, bỏ vỏ, tán nhỏ. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 6–8g với rượu. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng […]

AN THAI ĐỘC THÁNH TÁN

Bài thuốc An Thai Độc Thánh Tán Nguyên bản bài thuốc: Đậu Chẩn Kim Kính Lục, Q.4. Ông Trọng Nhân Trị có thai mà bị đậu gây nên thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Sa nhân (sao) Tán bột. Mỗi lần dùng 2g, uống với rượu. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng […]

AN THAI ĐỘC THÁNH ĐƠN

Bài thuốc An Thai Độc Thánh Đơn Nguyên bản bài thuốc: Đậu Chẩn Truyền Tâm Lục, Q.11. Chu Huệ Minh Trị có thai mà bị đậu gây nên thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Bạch chỉ Bạch thược Cam thảo Cát cánh Đương quy Hoàng kỳ Mộc hương Nhân sâm Phòng phong […]

AN THAI ĐIỀU KHÍ ẨM

Bài thuốc An Thai Điều Khí Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Bàn Chu Tập, Q. Hạ. Trị có thai mà nguyên khí bất túc, thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Bạch thược (sao rượu) Bạch truật (sao) Chích thảo Đỗ trọng Đương quy Nhân sâm Sa nhân Thục địa Trần bì Tục đoạn Sắc […]

AN THAI ĐẠT SINH TÁN

Bài thuốc An Thai Đạt Sinh Tán Nguyên bản bài thuốc: Tiết Thị Gia Truyền Nữ Khoa Vạn Kim Phương, Q.2. Tiết Cổ Ngu Trị có thai 9 tháng mà thai động không yên (dọa sảy thai), hoặc bị té ngã gây nên lưng đau. Vị thuốc: Bạch thược Đại phúc bì Đương quy Nhân […]

AN THAI CHỨC TRẠO TÁN

Bài thuốc An Thai Chức Trạo Tán Nguyên bản bài thuốc: Tiết Thị Gia Truyền Nữ Khoa Vạn Kim Phương, Q.2. Tiết Cổ Ngu Trị có thai 9 tháng mà thai động không yên (dọa sảy thai), hoặc bị té ngã gây nên lưng đau. Vị thuốc: Bạch thược Đại phúc bì Đương quy Nhân […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: