Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần A

AN THAI HOÀN

Bài thuốc An Thai Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Vạn Bệnh Hồi Xuân, Q.6. Cung Đình Hiền Dưỡng âm, thanh nhiệt, an thai. Trị người gầy ốm mà huyết ít, sốt, thai động không yên (dọa sảy thai), doạ sinh non. Vị thuốc: Bạch thược ……. 40g Bạch truật …….. 20g Đương quy ……. 40g Hoàng cầm ……. […]

AN THAI HÒA KHÍ TÁN 4

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Tán IV Nguyên bản bài thuốc: Phụ Khoa Ngọc Xích, Q.2 Thẩm Kim Ngao Trị có thai 4 tháng mà mệt, nằm không yên, đầu đau, chân yếu. Vị thuốc: Bạch thược (sao) ……………. 4g Bạch truật (sao đất) ………. 6g Chích thảo ………..2g Đương quy thân ………….. 6,4g Hoàng cầm (sao rượu) ……….. 4g Hương […]

AN THAI HÒA KHÍ TÁN 3

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Tán 3 Nguyên bản bài thuốc: Thai Sản Tân Thư. Đan Dưỡng Hiền An thai, hòa khí. Trị có thai 2-3 tháng mà bị té ngã, đánh đập… làm cho thai khí bị động không yên, nôn mửa, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g Cát […]

AN THAI HÒA KHÍ TÁN 2

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Tán 2 Nguyên bản bài thuốc: Nữ Khoa Bách Vấn, Q. Hạ. Tề Trọng Phủ Trị thai bị lạnh làm bụng đau lan đến hông sườn, tiểu nhiều, đại tiện hư thoát. Vị thuốc: Bạch thược ……….4g Bạch truật ………..8g Cao lương khương (sao) ……… 4g Chích thảo ………..4g Kha tử ………. 8g […]

AN THAI HÒA KHÍ TÁN

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Tán Nguyên bản bài thuốc: Phổ Tế Phương, Q.342. Chu Tiêu Trị thai bị lạnh. Vị thuốc: Cao lương khương Mộc hương Sinh khương Thục địa Thược dược Trần bì Trần đại mễ Lượng bằng nhau. Tán bột. Mỗi lần dùng 8g, nước 1 chén, Gừng 3 lát, sắc […]

AN THAI HÒA KHÍ ẨM 6

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm 6 Nguyên bản bài thuốc: Thương Khoa Bổ Yếu, Q.3. Tiền Tú Xương Dưỡng huyết, lý thương, hòa khí, an thai. Trị có thai mà bị té ngã, đánh đập… gây ra bụng đau. Vị thuốc: Bạch thược ……. 10g Bạch truật …….. 10g Đương quy ………. 8g Hoàng cầm ……. […]

AN THAI HÒA KHÍ ẨM 5

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm 5 Nguyên bản bài thuốc: Vạn Thị Nữ Khoa. Vạn Toàn Trị bị té ngã, đánh đập… tổn thương gây nên thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Bạch thược ……….4g Bạch truật ………..6g Chích thảo ………..2g Đương quy thân …… 4g Hoàng cầm ……….6g Sa nhân …………. 2g […]

AN THAI HÒA KHÍ ẨM 4

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm 4 Nguyên bản bài thuốc: Tiết Thị Gia Truyền Nữ Khoa Vạn Kim Phương, Q.3. Tiết Cổ Ngu Trị thận có hư nhiệt gây nên chứng tử lâm, tâm phiền, hoắc loạn. Vị thuốc: Bạch thược Bạch truật Mộc hương Trần bì Thêm Sinh khương 3 lát, trần […]

AN THAI HÒA KHÍ ẨM 3

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm 3 Nguyên bản bài thuốc: Nữ Khoa Vạn Kim Phương. Tiết Cổ Ngu Trị thai bị cảm hàn, ăn uống ít, không nóng không lạnh. Vị thuốc: Bạch truật Cam thảo Cát cánh Cát cánh Chỉ xác Đương quy Hậu phác Hoàng kỳ Hương phụ Mộc hương Thương […]

AN THAI HÒA KHÍ ẨM 2

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Ẩm II Nguyên bản bài thuốc: Nữ Khoa Vạn Kim Phương. Tiết Cổ Ngu An thai, hòa khí. Trị có thai 2-3 tháng mà bị té ngã, đánh đập… làm cho thai khí bị động không yên, nôn mửa, không muốn ăn uống. Vị thuốc: Cam thảo ………… 4g […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: