Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần A

AN THAI VẠN TOÀN ẨM

Bài thuốc An Thai Vạn Toàn Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y. Nguyễn Phu Trị có thai mà ngực bị tức, mệt, tay chân mỏi, chóng mặt, nôn khan. Vị thuốc: Bạch thược ……….8g Bạch truật …….. 16g Cam thảo ………… 4g Đương quy ………. 8g Ngải diệp ………..6g Tục đoạn ……….. […]

AN THAI TỨ VẬT THANG

Bài thuốc An Thai Tứ Vật Thang Nguyên bản bài thuốc: Lỗ Phủ Cấm Phương, Q.3. Cung Đình Hiền Trị thai động không yên (dọa sảy thai), bụng đau, bụng nặng trằn xuống. Vị thuốc: A giao (sao) …….. 2g Bạch thược (sao rượu) ……….. 4g Đan sâm ………… 2g Địa du ……….. 2g Đương quy (tẩy rượu) …………4g Mộc hương ……….2g […]

AN THAI TỨ VẬT ẨM

Bài thuốc An Thai Tứ Vật Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Phụ Khoa Ngọc Xích, Q.2. Thẩm Kim Ngao Trị phụ nữ có thai mà bị các chứng đau nhức. Vị thuốc: Bạch thược ……….8g Binh lang ……….. 6g Chỉ xác ………….. 6g Đương quy ……..12g Hậu phác ………..6g Nhục quế ………… 4g Thục địa ………… 6g Xuyên […]

AN THAI THUẬN KHÍ ẨM

Bài thuốc An Thai Thuận Khí Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Thai Sản Bí Thư. Trần Hốt Am Trị hỏa thịnh, thai nhiệt, khí nghịch lên tim, thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Bạch truật Cam thảo Đương quy Nhân sâm Trần bì Tử tô Xuyên khung Lượng bằng nhau, Cam thảo […]

AN THAI THUẬN HUYẾT THANG

Bài thuốc An Thai Thuận Huyết Thang Nguyên bản bài thuốc: Diệp Thị Nữ Khoa, Q.2. Diệp Thiên Sĩ Trị có thai mà bị chứng âm thũng, thai khí không động. Vị thuốc: Kha tử (chế) Sắc uống ấm. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới […]

AN THAI THUẬN HUYẾT TÁN

Bài thuốc An Thai Thuận Huyết Tán Nguyên bản bài thuốc: Thai Sản Bí Thư. Trần Hốt Am Trị có thai mà bị chứng âm thũng, thai khí không động. Vị thuốc: Kha tử (chế) Sắc uống ấm. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có […]

AN THAI THẦN ỨNG HOÀN

Bài thuốc An Thai Thần Ứng Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Trần Tố Am Nữ Khoa Bổ Giải, Q.3. Trần Tố Am Ích hỏa chi nguyên, tiêu âm ế, đại bổ tỳ vị. Trị có thai mà cứ đến canh năm thì bị tiêu chảy 1-2 lần, mệnh môn hỏa suy không vận hóa được […]

AN THAI THANG

Bài thuốc An Thai Thang Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn. Đỗ Hoài Đường Trị thường bị xẩy thai. Vị thuốc: A giao (sao) …… 12g Bạch thược ……. 12g Bạch truật …….. 12g Cẩu tích ………..12g Chích thảo ………..6g Đỗ trọng (sao) …… 12g Đương quy ……..10g Hoàng kỳ (chích) …………..16g Ngư phiến châu ……………..12g […]

AN THAI TÁN

Bài thuốc An Thai Tán Nguyên bản bài thuốc: Cảnh Nhạc Toàn Thư, Q.61 Trương Cảnh Nhạc Trị có thai mà khí huyết không đủ, lưng đau, ra huyết, thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: A giao Bạch thược Chích thảo Địa du Đương quy (sao) Hoàng kỳ Ngải diệp (sao) Thục […]

AN THAI PHÙ NGUYÊN ẨM

Bài thuốc An Thai Phù Nguyên Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Tiết Thị Gia Truyền Nữ Khoa Vạn Kim Phương. Tiết Cổ Ngu An thai, phù nguyên. Trị thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: A giao (sao với Cáp phấn) ….. 6g Bạch truật ………..4g Chỉ xác (sao trấu) ………….. 4g Đan sâm ………. 3,2g Hoàng cầm […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: