Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần A

AN THAI ẨM 10

Bài thuốc An Thai Ẩm X Nguyên bản bài thuốc: Bảo Thai Thần Hiệu. Lê Hữu Trác Trị thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Bạch thược ……….8g Bạch truật …….. 12g Chích thảo ………..6g Đương quy ……..12g Hoàng cầm ……….4g Phúc bì ………….. 6g Sinh địa …………. 8g Tô ngạnh ………..8g Trần bì ………….. 6g […]

AN THAI ẨM 9

Bài thuốc An Thai Ẩm VIII Nguyên bản bài thuốc: Y Sao Loại Biên, Q.63. Ông Tảo Trị thai bị lạnh làm bụng đau lan đến hông sườn, tiểu nhiều, đại tiện hư thoát. Vị thuốc: Bạch thược ……….4g Bạch truật ………..8g Cao lương khương (sao) ……… 4g Chích thảo ………..4g Kha tử ………. 8g Mộc hương ……….4g Sinh […]

AN THAI ẨM 8

Bài thuốc An Thai Ẩm VII Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị thai khí không yên, có thai mà bị chứng đậu mùa. Vị thuốc: Bạch thược ……….8g Bạch truật ………..8g Cam thảo ………… 4g Điều cầm ……….. 6g Đương quy ………. 8g Hương phụ ……….4g Nhân sâm ……….. 6g Sa […]

AN THAI ẨM 7

Bài thuốc An Thai Ẩm VI Nguyên bản bài thuốc: Sản Khoa Tâm Pháp. Uông Triết Trị thai động không yên (dọa sảy thai), thai phụ lưng đau, phát sốt, không ăn được, không ngủ được. Vị thuốc: A giao ……….. 6g Bạch thược ……. 12g Bạch truật …….. 12g Cam thảo ………… 6g Đương quy ……..10g Ngải […]

AN THAI ẨM 6

Bài thuốc An Thai Ẩm V Nguyên bản bài thuốc: Bổ Di Phương. Vương Hóa Trinh. Trị có thai bị nôn mửa, đờm thủy, giữa ngực buồn phiền, đầu nặng, choáng váng, thai động không yên (dọa sảy thai), huyết rỉ ra không cầm. Vị thuốc: A giao ………….3,2g Bạch thược …… 3,2g Bạch truật ……. 3,2g […]

AN THAI ẨM 5

Bài thuốc An Thai Ẩm IX Nguyên bản bài thuốc: Phụ Đạo Xán Nhiên. Lê Hữu Trác Trị thai động không yên (dọa sảy thai) làm bụng đau, lưng đau, ăn ít. Vị thuốc: Bạch truật ………..4g Chích thảo ………..2g Đương quy ………. 4g Hoàng cầm ……….4g Nhân sâm ……….. 4g Sa nhân …………. 2g Sinh khương […]

AN THAI ẨM 4

Bài thuốc An Thai Ẩm IV Nguyên bản bài thuốc: Thương Hàn Tỏa Ngôn. Đào Hoa Dưỡng khí, hòa huyết, an thai. Trị thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Bạch thược ……….4g Bạch truật ………..4g Chích thảo ………..2g Đương quy ………. 4g Hoàng kỳ ………… 4g Nhân sâm ……….. 4g Thục địa ………… 4g Tử tô ………….4g […]

AN THAI ẨM 3

Bài thuốc An Thai Ẩm III Nguyên bản bài thuốc: Vạn Thị Phụ Nhân Khoa. Vạn Toàn Trị thai không yên do Tỳ Vị hư yếu và khí huyết kém, không nuôi được thai. Vị thuốc: Bạch truật ………..4g Chích thảo ………..4g Đương quy ………. 4g Hoàng cầm ……….4g Nhân sâm ……….. 4g Sa nhân …………. 2g […]

AN THAI ẨM 2

Bài thuốc An Thai Ẩm II Nguyên bản bài thuốc: Bài thuốc An Thai Ẩm II Thọ Thế Bảo Nguyên, Q.7. Cung Đình Hiền. Trị phụ nữ khí huyết hư yếu, không thụ thai. Vị thuốc: Bạch thược (sao rượu) ……….. 4g Bạch truật (sao) …………….. 8g Cam thảo ……… 1,6g Hoàng cầm ……….6g Quy thân (tẩy rượu) ………….. 4g Sa nhân (sao […]

AN THAI ẨM GIA GIẢM

Bài thuốc An Thai Ẩm Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc: Cổ Kim Y Giám, Q.12. Cung Tín Toản Trị có thai bị tổn thương, điều dưỡng kém gây ra đau như sắp sinh. Vị thuốc: Bạch thược Bạch truật Đỗ trọng Đương quy Hương phụ Mộc hương Ô dược Trần bì Tri mẫu Tục […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: