Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần A

AN THAI ÔN KHÍ THANG

Bài thuốc An Thai Ôn Khí Thang Nguyên bản bài thuốc: Nghiệm Phương. Sa Đồ Mục Tô Trị có thai mà bị chấn thương, té ngã… gây ra tử cung ra máu. Vị thuốc: A giao (nướng) …………….. 12g Bạch thược ……. 10g Cam thảo ………… 4g Đương quy ……..12g Hoàng cầm ……….8g Ngải diệp ………. 10g Sa nhân […]

AN THAI NHƯ THÁNH ẨM

Bài thuốc An Thai Như Thánh Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Đậu Chẩn Toàn Thư, Q. Hạ. Cù Lương Trị có thai mà bị đậu nhiệt làm thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Bạch truật Cam thảo Chỉ xác Đại phúc bì Điều cầm Đương quy thân Sa nhân Tang thụ thượng dương […]

AN THAI NHƯ THẮNG ẨM

Bài thuốc An Thai Như Thắng Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Diệp Thị Nữ Khoa, Q.2. Diệp Thiên Sĩ Trị có thai 6 tháng mà thai khí không hòa, tự nhiên thai động không yên (dọa sảy thai), bụng đau, đầy trướng, khó chịu. Vị thuốc: Bạch thược (sao rượu) ……….. 4g Bạch truật (nướng mật) …….. 6g Chích […]

AN THAI NHUẬN TÁO THANG

Bài thuốc An Thai Nhuận Táo Thang Nguyên bản bài thuốc: Sổ Tay 540 Bài Thuốc Đông Y. Nguyễn Phu Trị có thai mà miệng nóng lở, họng đau, da nhăn. Vị thuốc: Cát căn ………… 10g Hoàng cầm ……….8g Huyền sâm ……. 12g Mạch môn …….. 10g Sinh địa ……….. 12g Thiên môn …….. 10g Sắc uống. […]

AN THAI LƯƠNG CÁCH ẨM

Bài thuốc An Thai Lương Cách Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Thai Sản Bí Thư, Q. Thượng. Trần Hốt Am. Trị có thai mà bị nôn mửa do nhiệt. Vị thuốc: Cát căn Lô căn Mạch môn Nhân sâm Thông bạch Tri mẫu Trúc diệp Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần […]

AN THAI LỢI KHÍ ẨM

Bài thuốc An Thai Lợi Khí Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Tống Thị Nữ Khoa. Tống Thanh Trị thai bị lạnh làm bụng đau lan đến hông sườn, tiểu nhiều, đại tiện hư thoát. Vị thuốc: Bạch thược ……….4g Bạch truật ………..8g Cao lương khương (sao) ……… 4g Chích thảo ………..4g Kha tử ………. 8g Mộc hương ……….4g Sinh […]

AN THAI KÝ SINH THANG

Bài thuốc An Thai Ký Sinh Thang Nguyên bản bài thuốc: Ngoại Đài Bí Yếu, Q.33. Vương Đào Trị có thai mà bị phù, ra huyết. Vị thuốc: Bạch truật …….. 60g Cam thảo ……..100g Phục linh ………. 40g Tang ký sinh ……… 60g Sắc, chia làm 3 lần uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng […]

AN THAI HÒA THƯƠNG THANG

Bài thuốc An Thai Hòa Thương Thang Nguyên bản bài thuốc: Lâm Như Cao Cốt Thương Nghiệm Phương Ca Quyết Tập Thành. Lâm Như Cao Trấn tỉnh, an thai, hòa thương, chỉ thống. Trị có thai mà bị tổn thương. Vị thuốc: Bạch thược ……….9g Bạch truật ………..9g Cam thảo ………… 3g Chỉ xác ………….. 6g Chu […]

AN THAI HOÀN 3

Bài thuốc An Thai Hoàn III Nguyên bản bài thuốc: Tiên Niêm Tập, Q.3. Lý Văn Bỉnh Trị có thai mà bụng đau, lưng đau, dọa sinh non. Vị thuốc: Bạch truật …….. 60g Điều cầm ………. 60g Hồng hoa ………. 16g Huyền hồ ………. 16g Hương phụ ……. 60g Ích mẫu thảo …….. 60g Một dược ………. […]

AN THAI HOÀN 2

Bài thuốc An Thai Hoàn II Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Thanh nhiệt, an thai. Trị thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: Bạch truật …….. 40g Điều cầm ………. 40g Tán bột, làm hoàn 10g. Ngày uống 2 – 3 hoàn. Lưu ý khi dùng thuốc: […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: