AN THAI HÒA KHÍ TÁN

Bài thuốc An Thai Hòa Khí Tán

Nguyên bản bài thuốc:

Phổ Tế Phương, Q.342.

Chu Tiêu

Trị thai bị lạnh.

Vị thuốc:

Cao lương khương

Mộc hương

Sinh khương

Thục địa

Thược dược

Trần bì

Trần đại mễ

Lượng bằng nhau. Tán bột. Mỗi lần dùng 8g, nước 1 chén, Gừng 3 lát, sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Lưu ý: