Category Archives: Tên dược vật theo vần B

BẠCH ĐẠI THỌ

BẠCH TRUẬT Tên khác Vị thuốc Bạch truật còn gọi Truật, ruật sơn kế (Bản Kinh), Sơn khương, Sơn liên(Biệt lục),Dương phu ,Phu kế , Mã kế (Bản Thảo Cương Mục), Sơn giới, Thiên đao (Ngô-Phổ bản thảo), Sơn tinh (Thần Dược Kinh),Ngật lực gìa (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Triết truật (Tân Tu Bản […]

BẠCH CÚC HOA

CÚC HOA Tên khác Tên Hán Việt khác: Vị thuốc cúc hoa còn gọi là cúc diệp, hoặc Tiết hoa (Bản Kinh), Nữ tiết, Nữ hoa, Nữ hành, Nhật tinh, Cảnh sinh, Truyền duyên niên, Âm thành, Chu doanh (Biệt Lục), Trị tưởng (Nhĩ Nhã), Kim nhị, Mẫu cúc (Bản Thảo Cương Mục), Nữ hoa […]

BẠCH CỔ ĐINH

BỒ CÔNG ANH Tên khác – Tên thường dùng: Vị thuốc Bồ công anh còn gọi là Phù công anh (Thiên Kim Phương), Cấu nậu thảo, Bộc công anh (Đồ Kinh Bản Thảo), Thái nại, Lục anh, Đại đinh thảo, Bột cô anh (Canh Tân Ngọc Sách), Bồ công định, Thiệu kim bảo, Bồ anh, […]

BẠCH CHỈ

BẠCH CHỈ Tên khác – Tên khác: Vị thuốc bạch chỉ còn gọi Bách chiểu, Chỉ hương, Cửu lý trúc căn, Đỗ nhược, Hòe hoàn, Lan hòe, Linh chỉ, Ly hiêu, Phương hương (Bản Kinh), Thần hiêu (Hòa Hán Dược Khảo), Bạch cự (Biệt Lục), Phù ly, Trạch phần (Ngô Phổ Bản Thảo), An bạch […]

BẠCH CẬP

Bạch cập Tên khác  Liên cập thảo, Cam căn (Bản Kinh), Bạch cấp (Biệt Lục), Bạch căn (Ngô Phổ Bản Thảo), Bạch căn, Trúc túc giao, Tuyết như lai, Tử tuệ căn, Tử lan căn, (Hoà Hán Dược Khảo), Nhược lan lan hoa, Từ lan (Quần Phương Phổ), Võng lạt đa, Hát tất đa (Kim […]

BẠCH CAM TOẠI

BẠCH CƯƠNG TẰM Nói chuyện với thầy thuốc Chế độ ăn uống cho người bị cảm cúm Khỏi dứt điểm bệnh cảm cúm không dùng thuốc Tên khác: Vị thuốc Bạch cương tằm còn gọi Bạch cam toại, Cương nghĩ tử, Trực cương tằm, Tử lăng (Hòa Hán Dược Khảo), Chế thiên trùng, Sao cương […]

BẠCH BỐI HOÀNG HOA NHẬM

Ké hoa vàng Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là ké đồng tiền, bạch bối hoàng hoa nhậm, chỗi đực, khát bo lương. Tên khoa học Sida rhombifolia. Họ khoa học: Thuộc họ bông Malvaceae Tiếng Trung: 黄花稔 – Hoàng hoa nhẫm  Cây Ké hoa vàng ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, […]

BẠCH BIỂN ĐẬU

BẠCH BIỂN ĐẬU Tên khác: Vị thuốc Bạch biển đậu còn gọi Duyên ly đậu, Nga mi đậu (Bản Thảo Cương Mục), Dang song, Bạch biển đậu, Bạch nga mi đậu, Sương mi đồng khí (Hòa Hán Dược Khảo), Nam biển đậu (Trấn Nam Bản Thảo), Bạch mai đậu, Sao biển đậu, Biển đậu y, […]

BẠCH BAN KỶ TỬ

BÁN HẠ Cảnh báo những thực phẩm gây độc khi dùng chung Chế độ ăn uống cho bệnh cao huyết áp Tôi bị u não, đã mổ 3 lần mà khối u không hết, nhưng nhờ có… Tên khác: Tên hán việt: Vị thuốc Bán hạ còn gọi Thủy ngọc, Địa văn (Bản Kinh), Hòa […]

BẮC SÀI HỒ

SÀI HỒ Tên khác:  Vị thuốc Sài hồ còn gọi Bắc sài hồ, sà diệp sài hồ, trúc diệp sài hồ Tên khoa học: Radix Bupleuri Bộ phận làm thuốc là rễ cây Sài hồ (Bepleurum chinense DC.) thuộc họ Hoa tán ( Umbelliferae). Cũng có cây Sài hồ tên khoa học là Bupleurum scorzoneraefolium […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: