Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần A

AN PHẾ THANG

Bài thuốc An Phế Thang Nguyên bản bài thuốc: Tế Dương Cương Mục, Q.65. Võ Chi Vọng Trị vinh vệ đều hư, sốt, mồ hôi tự ra, phế hư, suyễn, ho đờm. Vị thuốc: A giao ………….4,8g Chích thảo ………..2g Đương quy ………. 2g Mạch môn (bỏ lõi) ………….. 2g Ngũ vị tử ……….. 2g Phục linh ……….. 2g […]

AN PHẾ TÁN 3

Bài thuốc An Phế Tán III Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Lục, Q.9 Trần Sĩ Đạc Bổ phế khí, đại bổ cho Thận thủy. Trị phế kim bị hỏa làm tổn thương, mồ hôi ra không ngừng làm cho nguyên khí hư nhiều, khát muốn uống, sốt. Vị thuốc: Bạch linh ……….. 12g Bạch […]

AN PHẾ TÁN 2

Bài thuốc An Phế Tán II Nguyên bản bài thuốc: Phổ Tế Phương, Q.163. Chu Tiêu Trị ho, suyễn ngày đêm không ngớt. Vị thuốc: Chích thảo …….. 20g Khoản đông hoa …………….40g Ngũ vị tử ………. 40g Ngự mễ xác ………160g Ô mai nhục …….40g Tử uyển nhung …………….. 40g Tán bột. Mỗi lần […]

AN PHẾ TÁN

Bài thuốc An Phế Tán Nguyên bản bài thuốc: Vệ Sinh Bảo Giám, Q.12. La Thiên Ích. Trị ho mới bị hoặc lâu ngày.Trị ho, suyễn ngày đêm không ngớt. Vị thuốc: Chích thảo …….. 40g Ma hoàng ……… 80g Ngự mễ xác (sao vàng) ….. 160g Tán bột. Mỗi lần dùng 12g, nước 1 chén, Ô […]

AN PHẾ SINH HÓA THANG GIA SÂM

Bài thuốc An Phế Sinh Hóa Thang Gia Sâm Nguyên bản bài thuốc: Sản Hậu Biên, Q. Hạ. Phó Thanh Chủ. Trị sinh xong bị hư yếu, cảm phong hàn, ho tiếng nặng, có đờm, cơ thể sốt, đầu đau mà mồ hôi ra nhiều. Vị thuốc: Bán hạ ……….. 2,8g Cam thảo ……… 1,6g […]

AN PHẾ NINH THẤU HOÀN

Bài thuốc An Phế Ninh Thấu Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Y Học Trung Tham Tây Lục, Q. Thượng. Trương Tích Thuần Trị đờm hỏa uất ở phế làm cho âm hư, phế nhiệt gây ra ho, lao phổi. Vị thuốc: Bằng sa ……….. 40g Cam thảo phấn …………….. 40g Nhi trà ………… 40g Tang […]

AN MIÊN TÁN

Bài thuốc An Miên Tán Nguyên bản bài thuốc: Ngự Dược Viện, Q.5. Hứa Quốc Trinh. Trị ho suyễn lâu ngày không khỏi. Vị thuốc: Chích thảo …….. 14g Khoản đông hoa ……………. 10g Mạch môn (bỏ lõi) …………10g Mễ xác (sao giấm) ………..30g Ô mai nhục ……. 10g Phất nhĩ thảo …….. 10g Trần bì …………20g Tán bột, […]

AN LÝ GIẢI ĐỘC PHÒNG PHONG THANG

Bài thuốc An Lý Giải Độc Phòng Phong Thang Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường. Trị phiền nhiệt. Vị thuốc: Bạch thược ……. 40g Chỉ thực ………… 40g Đơn sâm ……….. 40g Huyền sâm …….40g Khương hoạt ……… 40g Mạch môn …….. 40g Mộc hương ……. 20g Ngũ vị tử ………. 40g Ngưu […]

AN LÃO THANG

Bài thuốc An Lão Thang Nguyên bản bài thuốc: Nữ Khoa, Q. Thượng. Phó Thanh Chủ. Bổ tỳ, dưỡng can, dục âm, chỉ huyết. Trị tuổi già mà vẫn còn hành kinh. Vị thuốc: A giao (sao) …….. 4g Bạch truật (sao đất) …………. 20g Cam thảo ………… 4g Đương quy ……. 20g Hoàng kỳ (sống) ………….. 40g Hương phụ ……….2g Kinh […]

AN LÃO ĐƠN

Bài thuốc An Lão Đơn Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Lục, Q.11. Trần Sĩ Đạc. Bổ tỳ, dưỡng can, dục âm, chỉ huyết. Trị tuổi già mà vẫn còn hành kinh. Vị thuốc: A giao (sao) …….. 4g Bạch truật (sao đất) …………. 20g Cam thảo ………… 4g Đương quy ……. 20g Hoàng kỳ (sống) ………….. 40g Hương phụ ……….2g Kinh […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: