Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần A

A NGÙY HÓA PHÍCH CAO

Bài thuốc A Ngùy Hóa Phích Cao Nguyên bản bài thuốc: Anh Nhụ Hiên Hoàn Tán Chân Phương Giang Lục, Q.6 Tiêu bỉ, tán kết. Trị tích tụ, té ngã tổn thương. Vị thuốc: A ngùy (thái miếng mỏng) ……… 80g Ba đậu nhân ….. 40g Bạch chỉ ………… 40g Bạch phụ tử ……40g Bạch thược ……. 40g Đương […]

A NGÙY HOÀN 10

Bài thuốc A Ngùy Hoàn V Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư Thẩm Kim Ngao Trị chứng thực tích (bụng đầy do bột, thịt…). Vị thuốc: A ngùy ………… 20g Ba đậu sương …….. 12g Bạch truật …….. 20g Bách thảo sương …………… 12g Can khương ……20g La bặc tử ………. 20g Mạch […]

A NGÙY HOÀN 9

Bài thuốc A Ngùy Hoàn 9 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Trị trẻ nhỏ bụng đầy tích, cam tích, bụng đau. Vị thuốc: A ngùy ………… 40g Hoàng liên (rửa rượu) …….240g Tán bột làm hoàn. Ngày uống 8–12g. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại […]

A NGÙY HOÀN 8

Bài thuốc A Ngùy Hoàn IV 3 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Trị trẻ nhỏ ăn uống bị đình tích, bụng như bụng cóc (đầu to đít teo), bụng đau. Vị thuốc: A ngùy ………… 20g Bán hạ (chế) ……… 40g Hoa kiềm ………. 12g Hoàng liên …….. 20g Liên kiều ………. […]

A NGÙY HOÀN 7

Bài thuốc A Ngùy Hoàn 7 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Trị phụ nữ bị chứng huyết công lên gây ra đau vùng tim. Vị thuốc: A ngùy ………… 40g Bạch truật …….. 40g Can khương …… 12g Chu sa …………. 20g Diên hồ ……….. 40g Đương quy ……. 40g Mộc […]

A NGÙY HOÀN 6

Bài thuốc A Ngùy Hoàn IV Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Trị chứng thức ăn tích trệ (thực tích), thịt tích trệ (nhục tích). Vị thuốc: A ngùy ………… 40g Hoàng liên …….. 24g Liên kiều ………. 20g Sơn tra nhục ……… 40g Tán bột. Ngày uống 8 – 12g Lưu […]

A NGÙY HOÀN 5

Bài thuốc A Ngùy Hoàn III 2 Nguyên bản bài thuốc: Đan Khê Tâm Pháp, Q.3 Chu Đan Khê Thanh nhiệt, tiêu tích. Trị nhục tích. Vị thuốc: A ngùy (tẩm giấm) ………. 80g Hoàng liên …….. 48g Liên kiều ………. 80g Sơn tra …………80g Tán bột. Lấy giấm chưng A ngùy thành cao, trộn thuốc bột làm hoàn. […]

A NGÙY HOÀN 4

Bài thuốc A Ngùy Hoàn 4 Nguyên bản bài thuốc: Đan Khê Tâm Pháp, Q.3 Chu Đan Khê Thanh nhiệt, hóa đờm, tiêu thực, hóa tích. Trị các chứng tích tụ, bỉ khối. Vị thuốc: A ngùy (tẩm giấm) ………. 20g Bán hạ (ngâm Tạo giác) ……40g Bối mẫu ………… 20g Cốc nha (sao) ……..40g Hoàng liên …….. 40g Hồ Hoàng […]

A NGÙY HOÀN 3

Bài thuốc A Ngùy Hoàn 3 Nguyên bản bài thuốc: Vệ Sinh Bảo Giám La Thiên Ích Trị chứng tích tụ, bỉ khối. Vị thuốc: A ngùy (tẩm giấm) ………. 20g Bạch giới tử …… 10g Bán hạ (ngâm với Nam tinh) …………….. 10g Hoàng nghiệt …….. 20g La bặc tử ………. 40g Mạch nha ……… 40g Nam tinh (tẩm […]

A NGÙY HOÀN 2

Bài thuốc A Ngùy Hoàn I 2 Nguyên bản bài thuốc: Tế Sinh Phương, Q.4 Nghiêm Dụng Hòa Tiêu thực, đạo trệ. Trị tỳ vị suy yếu, ăn uống vào bị đình trệ ở trung tiêu, thức ăn không tiêu, bụng trướng, bụng đau, nôn mửa, không muốn ăn, lỵ, táo bón. Vị thuốc: A […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: