AN PHẾ NINH THẤU HOÀN

Bài thuốc An Phế Ninh Thấu Hoàn

Nguyên bản bài thuốc:

Y Học Trung Tham Tây Lục, Q. Thượng.

Trương Tích Thuần

Trị đờm hỏa uất ở phế làm cho âm hư, phế nhiệt gây ra ho, lao phổi.

Vị thuốc:

Bằng sa ……….. 40g

Cam thảo phấn …………….. 40g

Nhi trà ………… 40g

Tang diệp ……… 40g

Tô tử ………. 40g

Tán bột, trộn mật làm hoàn, mỗi hoàn 10g.

Ngày uống 2 hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Lưu ý: