Category Archives: Tên dược vật theo vần C

CÀ DẠI HOA TRẮNG

Cà dại hoa trắng Tên khác Còn gọi là cà pháo, trăng lao, Bạch gia, Gia viên, Pháo gia (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Ngọc bàn gia (Cương mục thập di), Cà dại, Cà hoa trắng, Cà hoang, Cà pháo, Cà trắng ( Việt Nam), Cà nước, câu la tử (Cây thuốc và […]

CÀ DẠI HOA TÍM

Cà gai Tên khác Tên thường gọi: Cà gai Còn gọi là Cà dại hoa tím, Cà hoang gai hoa tím, Cà hoang. Tên khoa học: Cà gai – Solanum coagulans Forssk Họ khoa học: thuộc họ Cà – Solanaceae. Cây Cà gai (Mô tả, hình ảnh cây Cà gai, thu hái, chế biến, thành […]

CÀ DÁI DÊ

CÀ DÁI DÊ Tên khác Tên dân gian: Cà dái dê hay cà tím (Quả dài lòng thòng với hình dáng như tinh hoàn dê dực nên có tên Cà dái dê) Tên khoa học:  Solanum melongena L. var. esculentum Ness. Tên nước ngoài: Egg plant, Aubergine. Họ khoa học: họ Cà. Cây cà dái […]

CÀ CUỐNG

Cà cuống Tên khác – Tên dân gian: Cà cuống còn gọi là sâu quế, đà cuống – Tên khoa học Belostoma indica Vitalis (Lethocerus indicus Lep). – Họ khoa học:  Họ Chân bơi Belostomatidae Con cà cuống (Mô tả, hình ảnh con cà cuống, phân bố, thu bắt, chế biến, thành phần hóa học, […]

CÀ CHUA

Cà chua Tên khác Tên thường gọi: Cà chua Tên tiếng Trung: 西红柿 Tên khoa học: Lycopersicon esculentum Mill. Họ khoa học: Thuộc họ Cà – Solanaceae. Cây cà chua (Mô tả, hình ảnh cây cà chua, phân bố, thu hái, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả: Cà chua từ lâu […]

CA NỮ

ĐỊA LONG Tên khác: Tên thường gọi: Vị thuốc Địa long còn gọi Thổ long (Biệt Lục), Địa long tử (Dược Tính Luận), Hàn hán, Hàn dẫn, Phụ dẫn (Ngô Phổ Bản Thảo), Cẩn dần, Nhuận nhẫn, Thiên nhân đạp (Nhật Hoa Chư Gia Bản Thảo), Kiên tàm, Uyên thiện, Khúc thiện, Thổ thiện, Ca […]

CA CAO

Ca cao Tên khác Tên thường gọi: Cacao, Cù lắc, Cacoyer. Tên khoa học: Theobroma cacao L. Họ khoa học: thuộc họ Trôm – Sterculiaceae. Cây Ca cao (Mô tả, hình ảnh cây Ca cao, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả: Cây gỗ nhỏ, nhánh […]

CỬU VĨ DƯƠNG

LINH DƯƠNG GIÁC Tên khác: Cửu Vĩ Dương Giác, Thô Giác, Thô Dương Giác (Bản Thảo Cương Mục), Hàm Giác (Sơn Hải Kinh), Ma Linh Dương, Nậu Giác, Ngoan Dương Giác, Bàng Linh Dương, Cửu Vĩ Dương (Hòa Hán Dược Khảo), Sừng Dê Rừng (Dược Liệu Việt Nam). Tên khoa học: Cornu Antelopis. Họ Trâu […]

CỬU TIN THẢO

Niệt gió Tên khác Còn gọi là gió niệt, gió cánh, gió miết, gió chuột, liễu kha vương, lĩnh nam nguyên hoa, cửu tin thảo, sơn miên bì, địa ba ma, độc ngư đằng. Tên khoa học Wikstroemia indica C. A. Mey. Thuộc họ Trầm Thymeleaceae. Cây Niệt gió ( Mô tả, hình ảnh cây […]

CỬU PHỤ TỬ

Sòi Tên khác Tên thường gọi: Sòi, Sòi xanh. Tên khoa học: Sapium sebiferum (L.) Roxb. Họ khoa học: thuộc họ Thầu dầu – Euphorbiaceae. Cây Sòi (Mô tả, hình ảnh cây Sòi, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây gỗ rụng lá cao 6-15m. Lá mọc […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: