Category Archives: Tên dược vật theo vần B

BẤT DIÊN ĐẠO

Ba đậu Tên khác Tên thường gọi: Ba đậu hay Mần để Tên khoa học: Croton tiglium L,. Họ khoa học: thuộc họ Thầu dầu – Euphorbtuceae.  Cây Ba đậu ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây gỗ nhỏ cao 3-6m, […]

BẦN TRẮNG

Bạch đồng nữ Chế độ ăn cho bệnh huyết áp cao Sau 3 tháng, tôi đã không còn phải uống thuốc hạ áp của tây y Tên khác Còn gọi là bần trắng vây trắng, mấn trắng, mò trắng Tên khoa học Clerodendron gragrans Vent. Thuộc họ cỏ roi ngựa Ta dùng là và dễ […]

BẤC

Bấc đèn Tên khác Tên thường gọi: Bấc đèn còn có tên là Hổ tu thảo, Bích ngọc thảo, Tịch thảo, Xích tu, Cổ ất tâm, Đăng tâm thảo (Medulla funci caulis)- là ruột phơi khô của thân cây bấc đèn. Tên khoa học: Juncus ehusus L. var. decipiens Buch. Họ khoa học: Thuộc họ […]

BẢY LÁ MỘT HOA

Bảy lá một hoa Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là thất diệp nhất chi hoa, độc cước liên, thiết đăng đài, chi hoa đầu, tảo hưu, thảo hà xa. Tên khoa học: Paris poluphylla Sm. Họ khoa học: Thuộc họ Hành tỏi (Liliaceae). Cây thất diệp nhất chi hoa (Mô tả, hình ảnh […]

BÁT GIÁC HỒI HƯƠNG

Tiểu hồi hương Tên khác Tên thường gọi: Tiểu hồi, tiểu hồi hương, Hồi hương, Cốc hương. Tên khoa học: Fructus Foeniculi. Họ khoa học: họ Hoa tán (Apiaceae). Cây hồi hương (Mô tả, hình ảnh cây hồi hương, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả […]

BÀM BÀM

Bàm bàm Tên khác: Tên thường gọi: Còn có tên là Dây bàm, Đậu dẹt, m’ba, var ang kung. Tên khoa học: Entada phaseoloides Merr., E. sandess Benth. Họ khoa học: thuộc họ Ðậu – Fabaceae. Cây Bàm bàm (Mô tả, hình ảnh cây Bàm bàm, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, […]

BẢO KẾ

THƯƠNG TRUẬT Tên khác: Sơn tinh (Bảo Phác Tử), Địa quỳ, Mã kế, Mao quân bảo khiếp, Bảo kế, Thiên tinh Sơn kế, Thiên kế, Sơn giới (Hòa Hán Dược Khảo), Xích truật (Biệt Lục), Mao truật, Chế mao truật, Kiềm chế thương truật (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa học: Atractylodes […]

BÀO CỰ HÀNH

Dây ký ninh Tên khác: Tên thường gọi: Dây ký ninh còn gọi là Thuốc sốt rét, dây thần nông, bảo cự hành, khua cao ho (Lào), bandaul pech (Cămphuchia), liane quinine (Pháp) Tên khoa học Tinospora crispa(L.) Miers., (Menisermum crispum L., Cocculus tuberculatus L., C. crispus DC.), Họ khoa học: Thuộc họ Tiết dê […]

BÀO NGƯ

Thạch quyết minh Tên khác: Tên thường gọi: Còn gọi là Cửu khổng, Cửu khổng hoa, Ốc khổng, Bào ngư. Tên tiếng Trung: 石决明. Tên khoa học: Haliotis sp. Họ khoa học: Thuộc họ Haliotidae, lớp túc phúc (Gastropoda), ngành nhuyễn thể (Mollusca). Thạch quyết minh (concha Haliontidis) là vỏ phơi khô của nhiều loại […]

BÁO BỂ

Hải cẩu thận Tên khác Tên Việt Nam: Thận hải cẩu, Thận chó bể. Tên khác: Cốt nột, Hải cẩu thận (Bản Thảo Cương Mục), A từ bột tha (Bản Thảo Thập Di), Cốt nột, Cốt nột, Nột thú (Hòa Hán Dược Khảo), Cốt nột tề (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Tên khoa […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: