BÁCH HIỆU HOÀN

Bài thuốc Bách Hiệu Hoàn

Nguyên bản bài thuốc:

Kim Mậu Tồn.

Trị nhọt độc.

Vị thuốc:

Bạch cương tằm ………40g

Cam thảo ………. 20g

Đương quy (toàn bộ) …………40g

Ma hoàng ……… 40g

Mã tiền tử …….. 20g

Thảo ô đầu ……. 40g

Xuyên sơn giáp ………40g

Mã tiền , thái nhỏ, bỏ lông, sao vàng.

Tất cả tán thành bột, làm hoàn 2g.

Ngày uống 1–2 hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có Ô đầu là một vị thuốc rất độc (Thuốc độc bảng A), cần phải dùng loại đã được bào bào chế kỹ càng, đúng cách để loại trừ độc tính mới uống được
  • Ô đầu phản với Bối mẫu, Bạch cập, liễm, Bán hạ, Qua lâu không được dùng chung
  • Ô đầu là vị thuốc kỵ thai, người có thai dùng thận trọng
  • Trong bài có Mã tiền là một vị thuốc rất độc (Thuốc độc bảng A), cần phải dùng loại đã được bào bào chế kỹ càng, đúng cách để loại trừ độc tính mới uống được
  • Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Lưu ý: