Category Archives: Tên dược vật theo vần C

CÂY DÂM TRẮNG

Chè vằng Tên khác Còn có tên chè cước man, dây cẩm văn, cây dâm trắng, dây vắng, mổ sẻ Tên khoa học Jaminumsubtriplinerve Thuộc họ Nhài Oleaceae  Cây Chè vằng ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây chè vằng mọc […]

CÂY DẠ CẨM

Dạ cẩm Tên khác Tên thường gọi: Dạ cẩm, cây loét mồm, đất lượt, đứt lượt, chạ khẩu cắm, ngón lợn, dây ngón cúi. Tên tiếng Trung: 荞花黄连 Tên khoa học: Hediotis capitellata Wall. ex G.Don, Họ khoa học: họ Cà phê (Rubiaceae). Cây dạ cẩm (Mô tả, hình ảnh cây dạ cẩm, phân bố, […]

CÂY CUỒNG

Đơn châu chấu Tên khác: Tên thường gọi: Còn gọi là Cây cuồng, Rau gai, Độc lực, Cẩm giảng, Đinh lăng gai, cây Đuống, cây Răng, Cẩm Giàng (Tày, Bình Gia, Lạng Sơn), Lổ Cổ (Mèo), rau gai (Thái Nguyên), Độc lực (Hà Tây). Tên khoa học: Aralia armata Seem Họ khoa học: Thuộc họ Ngũ gia bì […]

CÂY CÚC BẠCH NHẬT

Cúc bách nhật Tên khác Tên thường gọi: Cúc bách nhật Còn gọi là Thiên kim hồng, Bách nhật hồng, Bách nhật bạch, Thiên nhật hồng. Tên khoa học Gomphrena globosa L. Họ khoa học: Thuộc họ Rau giền Amanthaceae. Cây Cúc bách nhật (Mô tả, hình ảnh cây Cúc bách nhật, thu hái, chế […]

CÂY CỦ ĐẬU

Cây củ đậu Tên khác Tên khoa học: Cây củ đậu Còn gọi là Củ sắng, Măn phăo, krâsang, Sắn nước. Tên khoa học: Pachyrhizus erosus (L) urb, Họ khoa học: Thuộc họ cánh bướm Fabaceae. Cây Củ đậu (Mô tả, hình ảnh cây Củ đậu, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác […]

CÂY CƠM RƯỢU

Bưởi bung Tên khác Tên thường gọi: Bưởi bung còn gọi là Cơm rượu, Cát bối, Co dọng dạnh, Bái bài, Cát bối, Mác thao sang (dân tộc Tày).  Tên khoa học: Glycosmis Citrifolia (Willd) Lindl. Họ khoa học: thuộc họ Cam – Rutaceae. Cây Bưởi bung (Mô tả, hình ảnh cây Bưởi bung, phân […]

CÂY CƠM NẾP 2

Cây Cơm nếp Tên khác: Cơm nếp Tên khoa học Strobilanthes affinis (Griff.) Y.G. Tang (S. acrocephalus T. Anders, var. glabrior R. Ben., thuộc họ Ô rô – Acanthaceae. Cây Cơm nếp ( Mô tả, h ình ảnh cây Cơm nếp , thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) […]

CÂY CƠM NẾP

Cây lá dứa Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là lá dứa thơm, cây cơm nếp, cây lá nếp Tên khoa học: là Pandanus amaryllifolia Roxb. Họ khoa học: Thuộc họ Dứa gai Pandanaceae. Cây lá dứa (Mô tả, hình ảnh cây lá dứa, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, […]

CÂY CƠM CHÁY

Cơm cháy Tên khác: Tên thường gọi: Cơm cháy còn gọi là Sóc dịch, Cây thuốc mọi, Tiếp cốt thảo (cỏ nối liền xương), Xú thảo, Anh hùng thảo,Tẩu mã tiễn, Tẩu mã phong, Bát lý ma, Tiểu tiếp cốt đan. Tên khoa học: Sambucus javanica Reinw. ex Blume Họ khoa học: thuộc họ Cơm […]

CÂY CỐT KHÍ

Ô môi Tên khác Tên thường gọi: Ô môi còn gọi là Bọ cạp nước, Bồ cạp nước, Cây cốt khí, Cây quả canhkina, Aac phlê, Krêête, Rich choupu, Brai xiêm, May khoum. Tên khoa học: Cassia grandis L. f. Họ khoa học: thuộc họ Vang – Fabaceae. Cây Ô môi (Mô tả, hình ảnh […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: