Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần B

BẠCH HOA XÀ TÁN 5

Bài thuốc Bạch Hoa Xà Tán 5 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị tử điến phong (chàm, hắc lào). Vị thuốc: Bạch cương tằm (sao) …. 20g Bạch hoa xà ……80g Bạch phụ tử ……20g Bạch tiễn bì …… 20g Hà thủ ô …………20g Khương hoạt ……… 20g Ma hoàng ……… […]

BẠCH HOA XÀ TÁN 4

Bài thuốc Bạch Hoa Xà Tán 4 Nguyên bản bài thuốc: Khiết Cổ Gia Trân. Vương Khiết Cổ Trị các chứng đại phong, các chứng đau nhức ghẻ lở độc. Vị thuốc: Bạch hoa xà nhục (nướng bằng rượu) …….. 8g Đại hoàng ……… 20g Hùng hoàng …….. 8g Ô xà nhục (nướng bằng rượu) ……………. 8g Tán bột ngày […]

BẠCH HOA XÀ TÁN 3

Bài thuốc Bạch Hoa Xà Tán 3 Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.18. Triệu Cát Trị lệ dương phong (cùi hủi). Vị thuốc: Bạch hoa xà (nướng rượu) …….. 40g Băng phiến ……….2g Chu sa …………. 40g Cương tằm (sao) ………….. 40g Địa long ………..20g Hoàng phong (sao) ………….. 0,4g Hồ phong ………0,4g Hùng hoàng (nấu giấm) ……… 2g Mật ong […]

BẠCH HOA XÀ TÁN 2

Bài thuốc Bạch Hoa Xà Tán  2 Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.18. Triệu Cát Trị tử điến phong (chàm, lác, lang ben…). Vị thuốc: Bạch hoa xà (nướng rượu) …….. 80g Bạch tiễn bì …… 20g Cương tằm (sao) ……… 20g Hà thủ ô …………20g Khương hoạt ……… 20g Ma hoàng ……… 20g Mạn kinh […]

BẠCH HOA XÀ TÁN

Bài thuốc Bạch Hoa Xà Tán Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.10. Triệu Cát Trị đầu đau, nửa đầu đau, não phát đau, trúng phong, khớp tay chân mỏi, nói khó. Vị thuốc: Bạch hoa xà (tẩm rượu, bỏ da, xương) ……… 40g Địa cốt bì ………..16g Thạch cao ……… 80g Kinh giới ……….. […]

BẠCH HOA XÀ HOÀN 4

Bài thuốc Bạch Hoa Xà Hoàn 4 Nguyên bản bài thuốc: Bản Thảo Cương Mục. Lý Thời Trân Trị giang mai, nhọt độc. Vị thuốc: Bạch hoa xà nhục (tẩm rượu, nướng) ……… 4g Bạng phấn ………..4g Chu sa ………. 4g Lộ phòng phong (nướng) ……. 4g Quy bản (tẩm rượu, nướng) ……..4g Tán bột. Dùng Hồng táo tán nhuyễn, trộn […]

BẠCH HOA XÀ HOÀN 3

Bài thuốc Bạch Hoa Xà Hoàn 3 Nguyên bản bài thuốc: Dương Y Đại Toàn, Q.28. Cố Thế Trừng Trị phong tê bại. Vị thuốc: Bạch cương tằm ……………. 12g Bạch hoa xà ……………. 1 cành Bạch phụ tử (nướng) ………… 12g Độc hoạt …………12g Đương quy ……..12g Hà thủ ô ………… 12g Khổ sâm …………12g Khương hoạt […]

BẠCH HOA XÀ HOÀN 2

Bài thuốc Bạch Hoa Xà Hoàn 2 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Dương Y), Q.5. Vương Khẳng Đường Trị ghẻ lở (phong tiễn sang), lở ngứa lâu ngày không khỏi. Vị thuốc: Bạch hoa xà (tẩm rượu) …… 12g Bạch tật lê …….. 40g Bạch tiễn bì …… 40g Chỉ xác (sao) ………40g Chi tử nhân …… […]

BẠCH HOA XÀ HOÀN

Bài thuốc Bạch Hoa Xà Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Loại Phương), Q.5. Vương Khẳng Đường Trị phong hủi, thịt da lở loét. Vị thuốc: Bạch hòa xà ……………. 1 cành Bạch tật lệ …….. 40g câu kỷ tử ……….80g Hà thủ ô …………40g Hòe hoa ………… 80g Hoàng cầm ……. 40g Hoàng […]

BÁCH HOA TIỄN

Bài thuốc Bách Hoa Tiễn Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.68. Triệu Cát Dưỡng âm, bổ phế, lương huyết, chỉ huyết. Trị thổ huyết không cầm, ho. Vị thuốc: Can thị (nghiền nát) ……… 5 trái Đại táo 21 trái Hạnh nhân ……… 120g (ngâm, bỏ vỏ, bỏ đầu nhọn, sao, nghiền nát) Hoàng […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: