BẠCH HOA XÀ TÁN 5

Bài thuốc Bạch Hoa Xà Tán 5

Nguyên bản bài thuốc:

Chứng Trị Chuẩn Thằng.

Vương Khẳng Đường

Trị tử điến phong (chàm, hắc lào).

Vị thuốc:

Bạch cương tằm (sao) …. 20g

Bạch hoa xà ……80g

Bạch phụ tử ……20g

Bạch tiễn bì …… 20g

Hà thủ ô …………20g

Khương hoạt ……… 20g

Ma hoàng ……… 20g

Mạn kinh tử ….. 20g

Ô Tê giác tiêm ……. 20g

Phàn thạch ……. 40g

Phòng phong ……… 20g

Quế tâm ……….. 20g

Thiên ma ………. 20g

Thiên Nam tinh …..20g

Tỳ giải ………….20g

Tán bột, ngày uống 2 lần, mỗi lần 8g với rượu nóng.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Phụ tử là một loại thuốc cực độc (Thuốc độc bảng A), cần phải dùng loại đã được bào bào chế kỹ càng, đúng cách để loại trừ độc tính
  • Phụ tử phản với các vị Bối mẫu, Bạch cập, Liễm, Bán hạ và Qua lâu khi dùng chung sẽ phát sinh phản ứng nguy hiểm, không dùng chung
  • Phụ tử là vị thuốc rất nóng có thai không dùng
  • Tê giác phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử, Ô uế, Thiên hùng, khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Nam tinh có độc kỵ thai, kỵ thai, thuốc phải được chế biến đúng cách để loại trừ độc tính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Lưu ý: