Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần B

BẠCH LONG THANG

Bài thuốc Bạch Long Thang Nguyên bản bài thuốc: Vạn Bệnh Hồi Xuân, Q.4. Cung Đình Hiền Ôn dương, sáp tinh. Trị di tinh, mộng tinh, mồ hôi tự ra, mồ hôi trộm. Vị thuốc: Bạch thược (tẩm rượu) …….. 12g Chích thảo …….. 12g Long cốt ………… 12g Mẫu lệ …………. 12g Quế chi …………12g Thêm […]

BẠCH LONG TÁN 2

Bài thuốc Bạch Long Tán 2 Nguyên bản bài thuốc: Mộng Trung Giác Đậu. Lê Hữu Trác Trị đậu lở loét. Vị thuốc: Phân trâu (Ngưu phẩn) Đốt, lấy lõi bên trong chưa cháy, nghiền ra bôi. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu […]

BẠCH LONG TÁN

Bài thuốc Bạch Long Tán Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng, Q.8. Vương Khẳng Đường Táo thấp, liễm sang, tiêu thũng, chỉ thống. Trẻ nhỏ trong tai bị đau. Vị thuốc: Cổ bạch phàn …….. 20g Long cốt …………20g Hoàng đơn ……..20g Xạ hương ………. 20g Tán nhuyễn thổi vào trong tai, mỗi lần […]

BẠCH LONG HOÀN 2

Bài thuốc Bạch Long Hoàn 2 Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Trị nước tiểu đục (tiểu ra dưỡng trấp), tiểu tiện không thông lợi, hạ tiêu có thấp nhiệt. Vị thuốc: Hùng hoàng …….. 160g Một dược ……..120g Xuyên Đại hoàng ………… 160g Khương hoàng ……………. 160g Nhũ hương […]

BẠCH LONG HOÀN

Bài thuốc Bạch Long Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Cố tinh, tráng dương, trị lao phòng (sắc dục quá độ). Vị thuốc: Long cốt (sống) ……………. 40g Lộc giác sương …… 40g Mẫu lệ ………….40g Tán bột, làm hoàn 10g. Ngày uống 2 hoàn. Lưu ý khi dùng […]

BẠCH LONG ĐƠN 2

Bài thuốc Bạch Long Đơn 2 Nguyên bản bài thuốc: Hiệu Phỏng Tân Phương. Lê Hữu Trác Trị sốt rét. Vị thuốc: Binh lang (sao qua) ………….. 80g Thạch cao (thủy phi: nung chín, tán bột, hòa với nước, chắt nước lấy Thạch cao phơi khô) 240g Thường sơn diệp (chưng với rượu 9 lần, phơi 9 lần). Tán bột. […]

BẠCH LONG ĐƠN

Bài thuốc Bạch Long Đơn Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị mắt sưng đỏ đau, mắt có mộng. Vị thuốc: Bằng sa ………… 1,2g Huyền minh phấn ……………2g Lô cam thạch ……4g Phiến não …….. 0,4g Tán bột điểm vào trên mắt. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng […]

BẠCH LONG CỐT HOÀN

Bài thuốc Bạch Long Cốt Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục, Q.91. Triệu Cát Bổ thận, cố tinh, ninh thần. Trị hư lao, nguyên khí yếu, di tinh, hoạt tinh, lưng đau. Vị thuốc: Bạch long cốt ………30g Bổ cốt chỉ ………. 30g Cửu tử (sao) ….. 15g Nhục thung dung …………. 30g Thỏ […]

BẠCH LINH HOÀN

Bài thuốc Bách Linh Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Dị Giản Phương. Vương Đức Phu Trị họng có kết khối (amydale viêm, họng hạt…), không muốn ăn uống, ăn uống bị trở ngại. Vị thuốc: Bách thảo sương …………… 40g Khiếm thực …… 40g Tán bột làm hoàn 10g. Ngày uống 2 hoàn.   Lưu […]

BẠCH LIỄM Ý DĨ THANG

Bài thuốc Bạch liễm Ý dĩ Thang Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.8. Tôn Tư Mạo Trị trẻ nhỏ bị chứng cam lỵ không cầm. Vị thuốc: Bạch liễm ……….40g Bạch long cốt ………20g Bạch Phục linh …… 20g Bạch thạch chỉ …… 20g Bạch thược ……. 40g Can khương ……40g Hoàng liên …….. […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: