BẠCH LONG HOÀN 2

Bài thuốc Bạch Long Hoàn 2

Nguyên bản bài thuốc:

Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển.

Tạ Quan

Trị nước tiểu đục (tiểu ra dưỡng trấp), tiểu tiện không thông lợi, hạ tiêu có thấp nhiệt.

Vị thuốc:

Hùng hoàng …….. 160g

Một dược ……..120g

Xuyên Đại hoàng ………… 160g

Khương hoàng ……………. 160g

Nhũ hương ….. 120g

Xuyên sơn giáp ………….. 160g

Tán bột, làm hoàn.

Dùng Hoạt Thạch 240g, bọc ngoài làm áo.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Đại Hoàng là thuốc hạ mạnh, kỵ thai, phụ nữ có thai không nên dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Lưu ý: