BẠCH LONG HOÀN

Bài thuốc Bạch Long Hoàn

Nguyên bản bài thuốc:

Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển.

Tạ Quan

Cố tinh, tráng dương, trị lao phòng (sắc dục quá độ).

Vị thuốc:

Long cốt (sống) ……………. 40g

Lộc giác sương …… 40g

Mẫu lệ ………….40g

Tán bột, làm hoàn 10g.

Ngày uống 2 hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Lưu ý: