Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần A

AN VINH THANG 2

Bài thuốc An Vinh Thang 2 Nguyên bản bài thuốc: Tống Thị Nữ Khoa. Tống Thanh Trị có thai mà tiểu gắt, tiểu buốt. Vị thuốc: Cam thảo ………… 8g Đẳng sâm ……….12g Đăng tâm thảo …………….. 1,5g Đương quy ………. 8g Hoạt thạch ………. 6g Mạch môn ………..8g Mộc thông ………..8g Tế tân ………..8g Tán bột, […]

AN VINH THANG

Bài thuốc An Vinh Thang Nguyên bản bài thuốc: Y Học Chính Truyền, Q.7. Ngu Bác Dưỡng huyết, hành trệ, thanh nhiệt, an thai, cố thai nguyên, dự phòng tiểu sản. Trị thai động không yên (dọa sảy thai) do có nhiệt, thai khí không chắc, dọa sinh non. Vị thuốc: Bạch thược Bạch truật […]

AN VINH TÁN 4

Bài thuốc An Vinh Tán 4 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Thông dương, bổ Phế, lợi thủy. Trị có thai bị tiểu gắt (tử lâm). Vị thuốc: Cam thảo ………… 2g Đăng tâm thảo …….. 2g Đương quy ………. 2g Hoạt thạch ……..12g Mạch môn (bỏ lõi) …………12g Mộc thông …….. 12g […]

AN VINH TÁN 3

Bài thuốc An Vinh Tán 3 Nguyên bản bài thuốc: Trần Tố Am Nữ Khoa Bổ Yếu, Q.3 Trần Tố Am Khứ phong, thanh táo, trừ nhiệt, lương huyết. Trị có thai 5-6 tháng mà thai khí yếu, phong tà làm tổn thương vị gây nên chứng tiêu ra máu, màu máu đỏ tươi. Vị […]

AN VINH TÁN 2

Bài thuốc An Vinh Tán 2 Nguyên bản bài thuốc: Trần Tố Am Nữ Khoa Bổ Yếu, Q.3 Trần Tố Am Ích khí, dưỡng âm, thanh nhiệt, thông lâm. Trị có thai bị tiểu gắt (tử lâm), do thức ăn cay nóng hoặc do Thận thủy suy. Vị thuốc: Cam thảo ………… 8g Đẳng sâm […]

AN VINH TÁN

Bài thuốc An Vinh Tán Nguyên bản bài thuốc: Y Phương Loại Tụ, Q.224. Kim Lễ Gia Trị có thai mà tiểu gắt, tiểu buốt. Vị thuốc: Cam thảo ………… 8g Đẳng sâm ……….12g Đăng tâm thảo …………….. 1,5g Đương quy ………. 8g Hoạt thạch ………. 6g Mạch môn ………..8g Mộc thông ………..8g Tế tân ………..8g Tán […]

AN VINH HOÀN

Bài thuốc An Vinh Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Trị có thai mà tiểu gắt, tiểu buốt. Vị thuốc: Cam thảo ………… 8g Đẳng sâm ……….12g Đăng tâm thảo …………….. 1,5g Đương quy ………. 8g Hoạt thạch ………. 6g Mạch môn ………..8g Mộc thông ………..8g Tế tân ………..8g […]

AN VỊ HOÀN 5

Bài thuốc An Vị Hoàn 5 Nguyên bản bài thuốc: Toàn Quốc Trung Dược Thành Dược Xử Phương Tập (Hàng Châu). Viện Nghiên Cứu Trung Y. Tư âm, tiết nhiệt, ôn dương, thông giáng, an hồi, chỉ thống. Trị lỵ, thương hàn sinh ra chân tay lạnh móp, nôn ra giun. Vị thuốc: Can khương […]

AN VỊ HOÀN 4

Bài thuốc An Vị Hoàn 4 Nguyên bản bài thuốc: Ngô Cúc Thông Y Án, Q.3. Ngô Cúc Thông Trị nôn mửa, ăn không được, 6 bộ mạch Huyền, Tế mà Nhược. Vị thuốc: Bán hạ ………….32g Ô mai nhục ……. 16g Quảng bì ……….. 20g Sinh khương …..20g Vân linh ………… 24g Xuyên tiêu […]

AN VỊ HOÀN 3

Bài thuốc An Vị Hoàn 3 Nguyên bản bài thuốc: Vệ Sinh Bảo Giám, Q.5. La Thiên Ích Ôn trung, bổ khí, an vị, khai ẩm. Trị hàn tà làm tổn thương vị. Vị thuốc: Bạch truật …….. 20g Can khương …… 12g Mạch nha (sao) ……………. 20g Trần bì ………… 12g Thanh bì ……….. 8g Bạch linh (bỏ […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: