BẠCH CƯƠNG TẰM TÁN 2

Bài thuốc Bạch Cương Tằm Tán 2

Nguyên bản bài thuốc:

Chứng Trị Chuẩn Thằng (Nữ Khoa), Q.2.

Vương Khẳng Đường

Trị phụ nữ bị trúng phong, cong ưỡn người, miệng không mở được, tay chân tê dại, gân cơ co rút.

Vị thuốc:

Bạch cương tằm …………….40g

Bạch phụ tử ……20g

Chu sa …………. 20g

Khương hoạt ……… 20g

Ô xà nhục (sao) …………….20g

Phòng phong ……… 20g

Tang phiêu tiêu ……………. 20g

Tê giác tiêm ….. 20g

Thiên ma ………. 20g

Thiên Nam tinh ……………..20g

Thuyền thoái …….. 20g

Xạ hương ………. 10g

Tán bột.

Uống ngày 2 lần, mỗi lần 8g với nước nóng có pha rượu.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Phụ tử là một loại thuốc cực độc (Thuốc độc bảng A), cần phải dùng loại đã được bào bào chế kỹ càng, đúng cách để loại trừ độc tính
  • Phụ tử phản với các vị Bối mẫu, Bạch cập, Liễm, Bán hạ và Qua lâu khi dùng chung sẽ phát sinh phản ứng nguy hiểm, không dùng chung
  • Phụ tử là vị thuốc rất nóng có thai không dùng
  • Trong bài có Chu sa là vị thuốc có độc (Bảng B), đặc biệt khi gặp nhiệt độ cao nên khi chế biến phải tán với nước (Thuỷ phi). Đặc biệt phải loại bỏ hết tạp chất mới uống được
  • Tê giác phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử, Ô uế, Thiên hùng, khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc Nam tinh có độc kỵ thai, kỵ thai, thuốc phải được chế biến đúng cách để loại trừ độc tính
  • Vị thuốc Thuyền thoái làm cho dễ đẻ phụ nữ có thai không nên dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Lưu ý: