Monthly Archives: Tháng Mười 2020

AN LÝ GIẢI ĐỘC PHÒNG PHONG THANG

Bài thuốc An Lý Giải Độc Phòng Phong Thang Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường. Trị phiền nhiệt. Vị thuốc: Bạch thược ……. 40g Chỉ thực ………… 40g Đơn sâm ……….. 40g Huyền sâm …….40g Khương hoạt ……… 40g Mạch môn …….. 40g Mộc hương ……. 20g Ngũ vị tử ………. 40g Ngưu […]

AN LÃO THANG

Bài thuốc An Lão Thang Nguyên bản bài thuốc: Nữ Khoa, Q. Thượng. Phó Thanh Chủ. Bổ tỳ, dưỡng can, dục âm, chỉ huyết. Trị tuổi già mà vẫn còn hành kinh. Vị thuốc: A giao (sao) …….. 4g Bạch truật (sao đất) …………. 20g Cam thảo ………… 4g Đương quy ……. 20g Hoàng kỳ (sống) ………….. 40g Hương phụ ……….2g Kinh […]

AN LÃO ĐƠN

Bài thuốc An Lão Đơn Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Lục, Q.11. Trần Sĩ Đạc. Bổ tỳ, dưỡng can, dục âm, chỉ huyết. Trị tuổi già mà vẫn còn hành kinh. Vị thuốc: A giao (sao) …….. 4g Bạch truật (sao đất) …………. 20g Cam thảo ………… 4g Đương quy ……. 20g Hoàng kỳ (sống) ………….. 40g Hương phụ ……….2g Kinh […]

AN KINH TÁN

Bài thuốc An Kinh Tán Nguyên bản bài thuốc: Phụ Nhân Đại Toàn Lương Phương Trần Tự Minh Trị chứng tử lâm (có thai mà đi tiểu buốt gắt do hư nhiệt). Vị thuốc Cam thảo ………… 4g Đăng tâm ….. 10 cọng (2g – 3g) Đương quy ………. 8g Hoạt thạch ………. 8g Mạch môn …….. […]

AN KINH HOÀN 2

Bài thuốc An Kinh Hoàn II Nguyên bản bài thuốc: Y Học Chính Truyền, Q.10 Ngu Bác Trị kinh nguyệt đến trước kỳ. Vị thuốc: A giao châu ……… 2g Bạch thược …… 3,2g Cam thảo ………… 2g Điều cầm ……….. 4g Hoàng bá ………..2g Hoàng liên ……. 3,2g Hương phụ ……….4g Ngải diệp ………..2g Quy thân ………..6g […]

AN KINH HOÀN

Bài thuốc An Kinh Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Ngụy Thị Gia Tàng Phương, Q.10   Ngụy Hiện Trị xích bạch đới hạ. Vị thuốc: Đinh hương ……… 4g Hương phụ ……. 80g Mẫu lệ ………….80g Mộc hương ……. 20g Mộc thông …….. 20g Thạch yên tử …………….. 5 cục Tán bột. Trộn với nước […]

AN KHÔN TOẢN DỤC HOÀN

Bài thuốc An Khôn Toản Dục Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Toàn Quốc Trung Dược Thành Dược Xử Phương Tập Viện Nghiên Cứu Trung Y Ích khí huyết, bổ can thận, điều huyết mạch. Trị phụ nữ kinh nguyệt không thông, băng lậu, đới hạ, bụng đau, lưng đau, sốt về chiều. Vị thuốc: A […]

AN KHÍ THANG

Bài thuốc An Khí Thang Nguyên bản bài thuốc: Giản Minh Y Xác, Q.4 Tôn Chí Hoành Trị cơ thể vốn suy yếu, thận không nạp khí, khí không quay về, gây nên suyễn. Vị thuốc: A ngùy ……….4g Mạch môn ………..4g Ngũ vị tử ……… 3,2g Nhân sâm ……….. 2g Phục linh ……….. 4g Sơn dược […]

AN KHÁI CAO

Bài thuốc An Khái Cao Nguyên bản bài thuốc: Trung Dược Chế Tễ Hối Biên Trung Y Thượng Hải Khứ phong, tán hàn, chỉ khái, bình suyễn. Trị phế quản viêm mạn. Vị thuốc: Bạch giới tử ……… 100g Can khương …….. 200g Ma hoàng ……. 200g Quế chi ……….. 200g Thảo ô ………… 200g […]

AN HUYẾT ẨM

Bài thuốc An Huyết Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Huyết Chứng Dữ Phế Lao Toàn Thư Trương Đằng Giao Thanh nhiệt, tả hỏa, thu sáp, chỉ huyết. Trị âm hư nội nhiệt, tinh thần náo động không yên, nôn ra máu, mũi chảy máu. Vị thuốc: Bạch cập ……….. 20g Bạch Mao căn ……..20g Long […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: