Monthly Archives: Tháng Chín 2020

AI TÍCH HOÀN

Bài thuốc Ai Tích Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương, Q.10 Trần Sư Văn Trị trẻ nhỏ tỳ vị không hòa, bụng trướng, ruột sôi, muốn nôn, nôn mửa, đại tiện không đều, ăn không tiêu. Vị thuốc: Ba đậu (bỏ vỏ, dầu) ………….. 10g Bào khương …… 10g Đinh […]

A GIAO TỨ VẬT THANG

Bài thuốc A Giao Tứ Vật Thang Nguyên bản bài thuốc: Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Tạng Phủ Môn), Q.1. Thẩm Kim Ngao. Hòa huyết, bổ huyết. Trị huyết hư, ho. Vị thuốc: A giao ……….. 8g Bạch thược ……….8g Đương quy ……..12g Thục địa ………… 4g Xuyên khung ……6g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi […]

A GIAO TỬU

Bài thuốc A Giao Tửu Nguyên bản bài thuốc: Thánh Tế Tổng Lục. Triệu Cát. Bổ huyết, chỉ huyết, tư âm, nhuận phế. Trị ho do âm hư, chóng mặt, tim yếu, nôn ra máu, ho ra máu, băng huyết. Vị thuốc: A giao ……….. 400g Rượu ………….. 3 lít Dùng rượu nấu A giao […]

A GIAO THANG 5

Bài thuốc A Giao Thang V Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao. Trị nôn ra máu. Vị thuốc: A giao ………….. 40g Bồ hoàng ………..30g Sinh địa ………. 120g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có […]

A GIAO THANG 4

Bài thuốc A Giao Thang IV Nguyên bản bài thuốc: Y Phương Ca Quát. Trần Ngô Thiêm Trị nôn ra máu, đờm có máu. Vị thuốc: A giao ………….. 12g Bán hạ (chế) ……. 6g Cam thảo ………… 4g Cát cánh ………… 8g Chi tử …………6g Hạnh nhân ………. 8g Phục linh ……….. 6g Sinh điạ ……….. 12g Tang bạch […]

A GIAO THANG 3

Bài thuốc A Giao Thang III Nguyên bản bài thuốc: Y Tông Kim Giám. Ngô Khiêm. Trị có thai mà bị ra huyết (lậu thai). Vị thuốc: A giao (nướng khô) ………….. 12g Bạch thược (sao thành than) ……..8g Đỗ trọng ……….. 20g Hoàng cầm (sao thành than) …………….. 12g Quy thân ………..8g Sơn chi (sao thành than) ….. 12g Thục địa (sao thành than) ……..12g […]

A GIAO THANG 2

Bài thuốc A Giao Thang II Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường. Trị có thai 5 tháng mà thai động không yên (dọa sảy thai). Vị thuốc: A giao …………160g Bạch thược ……. 80g Cam thảo ………. 80g Đương quy ……. 80g Hoàng cầm ……. 80g Mạch môn …….. 46g Ngô thù du […]

A GIAO THANG

Bài thuốc A Giao Thang Nguyên bản bài thuốc: Khiết Cổ Gia Trân. Trương Khiết Cổ. Trị thương hàn sau đó lỵ ra mủ máu. Vị thuốc: A giao (nướng) ……. 4g Chi tử nhân …….12g Hoàng bá ………..6g Hoàng liên …….. 12g Sắc uống ấm. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt […]

A GIAO TẾ ÂM THANG

Bài thuốc A Giao Tế Âm Thang Nguyên bản bài thuốc: Thai Sản Bí Thư, Q. Thượng. Trần Hốt Am. Trị có thai mà thai bị tổn thương, tử cung hư yếu, máu cứ rỉ ra. Vị thuốc: A giao ……….. 4g Bạch thược ……….4g Bạch truật ………..4g Chích thảo ………..2g Điều cầm ……….. 6g Đương quy ………. […]

A GIAO TÁN 8

Bài thuốc A Giao Tán 8 Nguyên bản bài thuốc: Sản Khoa Phát Mông. Bổ dưỡng khí huyết. Trị thai động không yên (dọa sảy thai), giữa bụng đau, không muốn ăn uống. Vị thuốc: A giao ………….. 22g Bạch truật …….. 22g Cam thảo ………… 8g Đương quy (sao) ………….. 90g Phục linh ………. 22g Trần bì …………90g […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: