Monthly Archives: Tháng Chín 2020

ÂM DƯƠNG NHỊ KHÍ ĐƠN

Bài thuốc Âm Dương Nhị Khí Đơn Nguyên bản bài thuốc: Ngoại Khoa Chính Tông, Q.2. Trần Thực Công Trị chứng thoát thư, viêm tắc động mạch, thể âm hư hỏa vượng, nhiệt độc tụ ở bên trong. Vị thuốc: Băng phiến ……….4g Cam thảo ………. 12g Hoàng bá ………. 40g Huyền sâm …….40g Khô phàn […]

ÂM DƯƠNG LƯỠNG CỨU THANG

Bài thuốc Âm Dương Lưỡng Cứu Thang Nguyên bản bài thuốc: Y Thuần Thặng Nghĩa, Q.1. Phí Bá Hùng Trị phong trúng tạng phủ (tai biến mạch máu não). Vị thuốc: Bào khương …….. 4g Câu kỷ ………….16g Nhân sâm ……….. 8g phụ tử …………. 12g Phục thần ……….. 8g Thỏ ty tử ………. 32g […]

ÂM DƯƠNG CÔNG TÍCH HOÀN

Bài thuốc Âm Dương Công Tích Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Tân Biên Trung Y Kinh Nghiệm Phương. Thẩm Trọng Khuê Trị các chứng tích do hàn và nhiệt, cổ trướng. Vị thuốc: Ba đậu sương ……4g Bào khương …… 40g Bán hạ ………….40g Diên hồ sách …..40g Hổ phách ………. 20g Hoàng liên …….. 40g […]

ÂM DƯƠNG CHÍ THÁNH ĐƠN

Bài thuốc Âm Dương Chí Thánh Đơn Nguyên bản bài thuốc: Dương Y Đại Toàn, Q.7 Cố Thế Trừng Trị các chứng ung nhọt. Vị thuốc: Hoàng đằng …… 12g Huyết kiệt …….. 20g Khinh phấn ……… 4g Ngũ bội tử …….. 40g Nhân sâm ……… 40g Nhi trà ………… 40g Nhũ hương ……. 12g […]

ÂM DƯƠNG CHÍ THÁNH CAO

Bài thuốc Âm Dương Chí Thánh Cao Nguyên bản bài thuốc: Dương Y Đại Toàn, Q.7 Cố Thế Trừng Trị các chứng ung nhọt. Vị thuốc: Cam thảo ………. 30g Đơn bì …………. 30g Đương quy ……. 90g Hoàng kỳ ………. 90g Huyền sâm ……… 150g Kim ngân hoa ……480g Mạch môn …….. 90g Ngưu tất ……….. 30g Nhân sâm […]

ÂM ĐỘC THĂNG MA THANG

Bài thuốc Âm Độc Thăng Ma Thang Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, lợi hầu. Trị chứng dương độc, mặt đỏ như gấc (cẩm), nôn ra máu, họng đau. Vị thuốc: Cam thảo (sống) ………….. 40g Đương quy ……. 40g Hùng hoàng ……20g Miết giáp (thứ […]

ÂM ĐỘC NỘI TIÊU TÁN

Bài thuốc Âm Độc Nội Tiêu Tán Nguyên bản bài thuốc: Ngoại Khoa Chính Tông, Q.2. Trần Thực Công Ôn kinh, tán hàn, tiêu kiên, hóa đờm. Trị mụn nhọt loại âm chứng. Vị thuốc: A ngùy (sao,bỏ dầu) …………. 12g Băng phiến ……. 16g Đinh hương ……… 4g Giáp phiến (sao) ……………12g Hồ tiêu ………….. 4g Hùng hoàng […]

ÂM ĐỘC CAM THẢO THANG

Bài thuốc Âm Độc Cam thảo Thang Nguyên bản bài thuốc: Kim Quỹ Yếu Lược, Q. Trung. Trương Trọng Cảnh Trị các chứng dương độc, mặt đỏ như gấc (cẩm), nôn ra máu, họng đau. Vị thuốc: Cam thảo ………. 40g Đương quy ……. 40g Hùng hoàng ……20g Miết giáp ………. 40g Quế chi ……….. 20g […]

ÂM ĐÁN THANG

Bài thuốc Âm Đán Thang Nguyên bản bài thuốc: Bị Cấp Thiên Kim Yếu Phương, Q.9. Tôn Tư Mạo Ôn dương, giải cơ, phát biểu, trừ phiền. Trị bụng đau do lạnh, tiêu chảy do hàn, âm chứng mà hư phiền, các khớp xương đau nhức. Vị thuốc: Cam thảo ………… 6g Can khương …….. […]

ÂM BỆNH KHAI QUAN TÁN

Bài thuốc Âm Bệnh Khai Quan Tán Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị chứng phó thi lao (gần giống lao sái, lao phổi). Vị thuốc: Bạch chỉ ………… 20g Chỉ xác ………… 12g Chích thảo …….. 20g Đương quy ……. 20g Mộc hương ……….8g Nhục quế ………. 20g Thiên Nam tinh (bỏ […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: