Category Archives: Tên dược vật theo vần D

DẦU NƯỚC

Dầu rái Tên khác Tên thường gọi: Dầu rái Còn gọi là Dầu nước, Nhang, Yang may yang. Tên khoa học Dipterocarpus alatus Roxb. Tên tiếng Trung: 油樹 (油树) Họ khoa học: Thuộc họ Dầu Dipterocarpaceae. Cây Dầu rái (Mô tả, hình ảnh cây Dầu rái, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác […]

DẦU MÈ

Đậu cọc rào Tên khác Tên thường gọi: ba đậu mè, dầu lai, ba đậu nam, dầu mè, cốc dầu, vong đâu ngô, đồng thụ lohong, kuang, vao (Campuchia), nhao ( Viên tian), grand pignon d’Inde, fève d’efer. Tên khoa học: Jatropha curcas L. (Curcas purgans Medik) Họ khoa học: Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae. […]

DẦU GIUN

Cây dầu giun Tên khác: Tên thường gọi: Còn có tên là cây Rau muối dại, cây Cỏ hôi, cây Thanh hao dại, Thổ kinh giới. Tên tiếng Trung: 土荆芥. Tên khoa học: Chenopodium ambrosioides L. Họ khoa học: Thuộc họ Rau muối Chenopodiaceae. Cây Dầu giun (Mô tả, hình ảnh Dầu giun, phân bố, […]

DẦU ĐẮNG

Ô DƯỢC Tên khác: Ô dược còn gọi là Thiên thai ô dược (Nghiêm Thị Tế Sinh Phương),Bàng tỵ (Bản Thảo Cương Mục), Bàng kỳ (Cương Mục Bổ Di), Nuy chướng, Nuy cước chướng, Đài ma, Phòng hoa (Hòa Hán Dược Khảo), Thai ô dược (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Thổ mộc hương, […]

DẦU DẤU

BA CHẠC Tên khác: Tên thường gọi: Ba chạc, Chè đắng, Chè cỏ, Cây dầu dầu, Bí Bía ( Cà Mau ) Tên khoa học: Euodia lepta (Spreing) Merr Họ khoa học: thuộc họ Cam – Rutaceae. Cây Ba chạc (Mô tả, hình ảnh cây Ba chạc, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, […]

DÂU TIÊN

Dâu rượu Tên khác Tên thường gọi: Dâu rượu còn gọi là Thanh mai, Dâu tiên. Tên khoa học: Myrica esculenta Buch. – Ham. ex D. Don (M. sapida Wall.). Họ khoa học: thuộc họ Dâu rượu – Myricaceae. Cây Dâu rượu (Mô tả, hình ảnh cây Dâu rượu, thu hái, chế biến, thành phần […]

DÂU TẰM

Cây dâu Tên khác Tên thường gọi: Cây dâu còn có tên dâu tằm, dâu cang (H`mông), tang, mạy mọn (Tày), nằn phong (Dao), tầm tang. Tên tiếng Trung: 桑 Tên khoa học: Morus alba L. Morus acidosa Giff Họ khoa học: Thuộc họ dâu tằm Moraceae. Cây Dâu (Mô tả, hình ảnh cây Dâu, […]

DÂU RƯỢU

Dâu rượu Tên khác Tên thường gọi: Dâu rượu còn gọi là Thanh mai, Dâu tiên. Tên khoa học: Myrica esculenta Buch. – Ham. ex D. Don (M. sapida Wall.). Họ khoa học: thuộc họ Dâu rượu – Myricaceae. Cây Dâu rượu (Mô tả, hình ảnh cây Dâu rượu, thu hái, chế biến, thành phần […]

DÂU DA XOAN

Dâu gia xoan Tên khác Tên thường gọi: Dâu gia xoan Còn gọi là Châm châu, Dâm bôi, Hồng bì dại, Mác mật mu, Dâu gia thơm, Xoan nhừ, Tcho kounhia, Sanitok damrey. Tên khoa học: Clausena excavata Burm. Họ khoa học: Thuộc họ Cam Rutaceae. Cây Dâu gia xoan (Mô tả, hình ảnh cây […]

DÂU

Cây dâu Tên khác Tên thường gọi: Cây dâu còn có tên dâu tằm, dâu cang (H`mông), tang, mạy mọn (Tày), nằn phong (Dao), tầm tang. Tên tiếng Trung: 桑 Tên khoa học: Morus alba L. Morus acidosa Giff Họ khoa học: Thuộc họ dâu tằm Moraceae. Cây Dâu (Mô tả, hình ảnh cây Dâu, […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: