Category Archives: Tên dược vật theo vần C

CÂY SẢNG

Sảng Tên khác Tên thường gọi: Sảng, Sang sé, Trôm thon, sảng lá kiếm, quả thang.. Tên tiếng Trung: 假蘋婆 (假苹婆) Tên khoa học: Sterculia lanceolata Cay. Họ khoa học: Thuộc họ Trôm – Sterculiaceae. Cây Sảng (Mô tả, hình ảnh cây Sảng, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng […]

CÂY RÙM NAO

Rùm nao Tên khác Tên thường gọi: Rùm nao, Mọt, Cánh kiến Tên khoa học Mallotus philippinensis (Lam.) Muell. -Arg. Họ khoa học: thuộc họ Thầu dầu – Euphorbiaceae.  Cây Rùm nao ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây rùm nao […]

CÂY RÂU MÈO

Râu mèo Tên khác Tên thường gọi: Râu mèo, Cây bông bạc, mao trao thảo Tên khoa học: Orthosiphon spiralis (Lour.) MeR. Họ khoa học: Thuộc họ Hoa môi – Lamiaceae. Cây Râu mèo (Mô tả, hình ảnh Cây râu mèo, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) […]

CÂY RÁY

Cây ráy Tên khác Tên khác: Còn gọi là cây ráy dại, dã vu. Tên khoa học:  Alocasia odora (Roxb) C, Koch. Họ khoa học: Thuộc họ Ráy Araceae. Cây ráy (Mô tả, hình ảnh cây ráy, phân bố, thu hái, thành phần hóa học, tác dụng dược lý…) Mô tả: Cây ráy là một […]

CÂY RAU NGÓT

Rau ngót Tên khác Còn gọi là bồ ngót, bù ngót, hắc diện thần (Trung Quốc) Tên khoa học Sauropus androgynus (L) Merr Thuộc họ Thầu dầu Euphorbiaceae Tên rau ngót trước đây được xác định là Phyllanthus elegans Wall, hiện nay tên này được dùng cho cây rau sắng Phyllanthus elegans L. thuộc cùng […]

CÂY RAU MÁ LÁ RAU MUỐNG

Rau má lá rau muống Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là Hồng bối diệp, Dương đề thảo, Nhất điểm hồng, Cây rau má lá rau muống cuống rau răm, Tiết gà, tam tróc, Rau chua lè, Hoa mặt trời, Lá mặt trời. Tên khoa học: Emilia sonchifolia DC. Họ khoa học: Thuộc họ […]

CÂY RAU MÁ

Rau má Tên khác Tên thường gọi: Rau má. Tên khoa học Centella asiatica (L.) Urb. Họ khoa học: thuộc họ Hoa tán – Apiaceae.  Cây Rau má ( Mô tả, hình ảnh, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Cây thảo mọc bò, phân nhánh nhiều […]

CÂY RAU CẢI

Cải canh Tên khác: Tên thường gọi: Còn có tên là Cải dưa, Cây rau cải, Giới tử. Tên khoa học: Là Brassica juncea Czerm et Coss Họ khoa học: Thuộc họ cải Brassicaceae. Cây Cải canh (Mô tả, hình ảnh cây Cải canh, phân bố, thu hái, chế biến, thành phần hóa học, tác […]

CÂY QUẢ CANHKINA

Ô môi Tên khác Tên thường gọi: Ô môi còn gọi là Bọ cạp nước, Bồ cạp nước, Cây cốt khí, Cây quả canhkina, Aac phlê, Krêête, Rich choupu, Brai xiêm, May khoum. Tên khoa học: Cassia grandis L. f. Họ khoa học: thuộc họ Vang – Fabaceae. Cây Ô môi (Mô tả, hình ảnh […]

CÂY ỔI

Cây ổi Tên khác Tên thường gọi: Cây ổi Còn gọi Là ủi, Phan thạch lựu, Guajava. Tên khoa học Psidium guyjava L. Họ khoa học: Thuộc họ Sim Myrtaceae. Cây Ổi (Mô tả, hình ảnh cây Ổi, thu hái, chế biến, thành phần hoá học, tác dụng dược lý ….) Mô tả: Ổi là một […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: