Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần B

BẠCH ẨM THANG

Bài thuốc Bạch Ẩm Thang Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Kỳ Văn. Tiền Kính Hồ Hòa biểu lý, giải nhiệt huyết. Vị thuốc: Bạch linh ……….. 12g Bạch thược ……. 40g Bán hạ ………. 4g Cam thảo ………… 4g Chi tử …………8g Đơn bì …………. 12g Đương quy ……..12g Miết giáp ………..4g Nhân sâm ……….. 4g Sài […]

BẠCH ÁC HOÀN

Bài thuốc Bạch Ác Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Tế Sinh Phương Nghiêm Dụng Hòa. Trị huyết trắng (đới hạ) ra không ngừng. Vị thuốc: Bạch ác ……….. 40g Can khương ……40g Cẩu tích ………… 40g Đương quy ……. 40g Hương phụ ……. 80g Lộc nhung …….. 40g Miết giáp ………. 40g Ô sào ………. 40g […]

BẠCH ÁC ĐƠN

Bài thuốc Bạch Ác Đơn Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương, Q.9. Trần Sư Văn Trị các chứng bệnh phụ khoa, chủ yếu về các chứng lậu, huyết trắng. Vị thuốc: Bạch ác ……….. 40g Bạch liễm ……….40g Bạch thạch chi …… 40g Bạch thược ……. 40g Cam thảo ………. […]

BẠC HÀ CẢO BẢN THANG

Bài thuốc Bạc Hà Cảo Bản Thang Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Ống chân sinh nhọt lở dầm dề. Trị chân bị lở loét, đùi gối chảy mủ, phong thấp đau nhức. Vị thuốc: Bạc hà (khô) ……. 4 cái Cảo bản (lá) ……10g Sắc uống nóng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi […]

BÁC CỐT HOÀNG

Bài thuốc Bác Cốt Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Ngoại Thương Khoa Học Viện Trung Y Quảng Châu Hoạt huyết, khứ ứ, tiếp cân. Trị tổn thương do té ngã, bị đánh đập… Vị thuốc: Một dược ………. 15g Nhũ hương ……. 15g Thổ miết trùng ……. 9g Tự nhiên đồng …… 30g Tán bột. […]

BÁ CÁP TÁN

Bài thuốc Bá Cáp Tán Nguyên bản bài thuốc: Y Học Nhập Môn, Q.8. Lý Diên Trị chứng hạ cam, ghẻ lở. Vị thuốc: Cáp phấn Hoàng bá Lượng bằng nhau. Tán bột. Dùng để bôi, rắc bên ngoài. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc […]

BA CAO

Bài thuốc Ba Cao Nguyên bản bài thuốc: Y Tông Kim Giám (Ngoại Khoa Tâm Pháp Yếu Quyết), Q.62. Ngô Khiêm Hóa hủ, sinh cơ. Trị các chứng nhọt độc, phát bối (nhọt ở lưng). Vị thuốc: Đào chi ………….. 6g Hạnh chi …………6g Hoàng đơn ………. 6g Hòe chi ………….. 6g Huyết kiệt ………. […]

BÁ BÌ THANG 3

Bài thuốc Bá Bì Thang 3 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị trẻ nhỏ chảy máu mũi (máu cam). Vị thuốc: Chích thảo …….. 20g Sơn Chi tử ……… 40g Trắc bá bì ……… 40g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt […]

BÁ BÌ THANG 2

Bài thuốc Bá Bì Thang 2 Nguyên bản bài thuốc: Ngoại Đài Bí Yếu, Q.2. Vương Đào Trị thương hàn sau đó lỵ ra mủ máu. Vị thuốc: A giao (nướng) ……. 4g Chi tử nhân …….12g Hoàng bá ………..6g Hoàng liên …….. 12g Sắc uống ấm. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc […]

BÁ BÌ THANG

Bài thuốc Bá Bì Thang Nguyên bản bài thuốc: Phổ Tế Phương Q.10. Chu Tiêu Thanh nhiệt, lợi thấp. Trị thương hàn mà cơ thể vàng, phát sốt. Vị thuốc: Chi tử ………….. 10g Chích thảo ………..4g Hoàng bá ………..6g Sắc uống nóng. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: