Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần B

BẠCH BIỂN ĐẬU TÁN

Bài thuốc Bạch Biển Đậu Tán Nguyên bản bài thuốc: Phổ Tế Bản Sự Phương. Hứa Thúc Vi Trị sinh đẻ non (bán sản). Vị thuốc: Bạch biển đậu ……. 20g Bạch Mao căn ……..30g Bạch truật ………..8g Bán hạ ………. 8g Nhân sâm ……….. 8g Sinh khương …..20g Tỳ bà diệp (bỏ lông) ………. 8g Tán bột. […]

BẠCH BIỂN ĐẬU ẨM

Bài thuốc Bạch Biển Đậu Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Giải độc chất Thạch tín. Vị thuốc: Bạch biển đậu, liều lượng tùy dùng. Tán thành bột, thêm Ba đậu 1 hột, Cam thảo, Thanh đại, mỗi thứ một ít, hòa với nước cho uống. Lưu ý khi […]

BÁCH BỆNH VÔ ƯU TÁN

Bài thuốc Bách Bệnh Vô Ưu Tán Nguyên bản bài thuốc: Tiết Thị Gia Truyền Nữ Khoa Vạn Kim Phương, Q.1. Tiết Cổ Ngu Phát biểu, ôn trung, tiêu tích. Trị nội thương sinh lạnh, ngoại cảm hàn thấp, hơi sốt, sợ lạnh, đầu đau, cơ thể đau, bụng đau, bụng đầy trướng, nôn mửa […]

BẠCH BAN TÁN

Bài thuốc Bạch Ban Tán Nguyên bản bài thuốc: Quảng Tây Trung Y Học Viện. Viện Trung Y Quảng Tây Thanh nhiệt, giải độc, khứ phong, sát trùng, chỉ dưỡng. Trị mụn nhọt, lở ngứa. Vị thuốc: Bách bộ …………. 4g Bạch phàn ……. 1,2g Bằng sa ………… 1,2g Địa phu tử ……….. 2g Khổ […]

BÁCH BÁ HOÀNG

Bài thuốc Bách Bá Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Y Lược Giải Âm. Tạ Đình Hải Trị thấp nhiệt và hạ huyết. Vị thuốc: Bạch thược ……….4g Bạch truật …….. 10g Địa du ……….. 4g Hoàng bá ………..4g Hoàng cầm ……….4g Hương phụ ……….4g Sinh địa …………. 4g Tán bột, luyện hồ làm hoàn. Ngày uống 8–12g. Lưu […]

BẠC HÀ THANG 3

Bài thuốc Bạc Hà Thang 3 Nguyên bản bài thuốc: Sa Trướng Ngọc Hoành. Quách Tử Đào Trị say nắng. Vị thuốc: Bạc hà ………..4g Hương nhu ……….4g Liên kiều ……….. 4g Hậu phác ……… 2,8g Kim ngân hoa …… 2,8g Mộc thông ……. 2,8g Sắc uống lúc nguội Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng […]

BẠC HÀ THANG 2

Bài thuốc Bạc Hà Thang 2 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị say nắng. Vị thuốc: Bạc hà …………. 20g Bạch phụ tử …….. 8g Cam thảo ………… 4g Cương tằm (sao) ………….. 40g Khương hoạt …….4g Ma hoàng ………… 4g Thiên trúc hoàng ………….. 10g Sắc uống lúc nguội Lưu […]

BẠC HÀ THANG

Bài thuốc Bạc Hà Thang Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương. Trần Sư Văn Tiêu phong, hóa đờm. Trị phong nhiệt ủng tắc ở phần trên, đầu váng, mắt hoa, mũi nghẹt, họng khô, ngực đầy, tinh thần không tỉnh. Vị thuốc: Cam thảo (sao) ……………..2kg Kê tô diệp ……… 4kg […]

BẠC HÀ TÁN

Bài thuốc Bạc Hà Tán Nguyên bản bài thuốc: Hoạt Ấu Khẩu Nghị. Tăng Thế Vinh Trị chứng thoát giang. Vị thuốc: Bạc hà …………. 20g Cam thảo ………. 10g Cốt toái bổ …….. 20g Kim anh thích (rễ) ……….. 30g Tán bột. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 8g với nước hoặc rượu nóng, lúc đói. […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: