BẠCH GIỚI HOÀN

Bài thuốc Bạch Giới Hoàn

Nguyên bản bài thuốc:

Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Lục Dâm), Q.14.

Thẩm Kim Ngao

Tiêu thực, đạo trệ, nhuyễn kiên, trừ bỉ. Trị bỉ khối.

Vị thuốc:

Bạch giới tử …… 60g

Bồng Nga truật ……40g

Chi tử ………….. 40g

Đào nhân ………. 40g

Hoàng liên …….. 60g

Hương phụ ……. 40g

La bặc tử ………. 60g

Tam Lăng ………. 20g

Thanh bì ……….. 20g

Thần khúc …….. 40g

Sơn tra nhục ……… 40g

Xuyên khung …….. 40g

Hoàng liên tẩm với Ngô thù, sau đó bỏ Ngô thù đi, chỉ lấy Hoàng liên .

Tán bột, làm hoàn 10g.

Ngày uống 2–3 hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Vị thuốc Tam lăng kỵ với Nha tiêu, và kỵ thai khi dùng cần chú ý
  • Vị thuốc Đào nhân hoạt huyết kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Vị thuốc Nga truật kỵ thai, có thai dùng thận trọng
  • Thần khúc Tỳ âm hư vị hỏa thịnh không nên dùng, phụ nữ có thai nên ít dùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Lưu ý: