Monthly Archives: Tháng Chín 2020

A NGÙY HOÀN 7

Bài thuốc A Ngùy Hoàn 7 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Trị phụ nữ bị chứng huyết công lên gây ra đau vùng tim. Vị thuốc: A ngùy ………… 40g Bạch truật …….. 40g Can khương …… 12g Chu sa …………. 20g Diên hồ ……….. 40g Đương quy ……. 40g Mộc […]

A NGÙY HOÀN 6

Bài thuốc A Ngùy Hoàn IV Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Trị chứng thức ăn tích trệ (thực tích), thịt tích trệ (nhục tích). Vị thuốc: A ngùy ………… 40g Hoàng liên …….. 24g Liên kiều ………. 20g Sơn tra nhục ……… 40g Tán bột. Ngày uống 8 – 12g Lưu […]

A NGÙY HOÀN 5

Bài thuốc A Ngùy Hoàn III 2 Nguyên bản bài thuốc: Đan Khê Tâm Pháp, Q.3 Chu Đan Khê Thanh nhiệt, tiêu tích. Trị nhục tích. Vị thuốc: A ngùy (tẩm giấm) ………. 80g Hoàng liên …….. 48g Liên kiều ………. 80g Sơn tra …………80g Tán bột. Lấy giấm chưng A ngùy thành cao, trộn thuốc bột làm hoàn. […]

A NGÙY HOÀN 4

Bài thuốc A Ngùy Hoàn 4 Nguyên bản bài thuốc: Đan Khê Tâm Pháp, Q.3 Chu Đan Khê Thanh nhiệt, hóa đờm, tiêu thực, hóa tích. Trị các chứng tích tụ, bỉ khối. Vị thuốc: A ngùy (tẩm giấm) ………. 20g Bán hạ (ngâm Tạo giác) ……40g Bối mẫu ………… 20g Cốc nha (sao) ……..40g Hoàng liên …….. 40g Hồ Hoàng […]

A NGÙY HOÀN 3

Bài thuốc A Ngùy Hoàn 3 Nguyên bản bài thuốc: Vệ Sinh Bảo Giám La Thiên Ích Trị chứng tích tụ, bỉ khối. Vị thuốc: A ngùy (tẩm giấm) ………. 20g Bạch giới tử …… 10g Bán hạ (ngâm với Nam tinh) …………….. 10g Hoàng nghiệt …….. 20g La bặc tử ………. 40g Mạch nha ……… 40g Nam tinh (tẩm […]

A NGÙY HOÀN 2

Bài thuốc A Ngùy Hoàn I 2 Nguyên bản bài thuốc: Tế Sinh Phương, Q.4 Nghiêm Dụng Hòa Tiêu thực, đạo trệ. Trị tỳ vị suy yếu, ăn uống vào bị đình trệ ở trung tiêu, thức ăn không tiêu, bụng trướng, bụng đau, nôn mửa, không muốn ăn, lỵ, táo bón. Vị thuốc: A […]

A NGÙY HOÀN

Bài thuốc A Ngùy Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Tế Sinh Phương, Q.4 Nghiêm Dụng Hòa Hành khí, hóa tích, tiêu thực, hóa trệ. Trị chứng khí tụ, nhục tụ, ngực đầy, bụng đầy, hông sườn đau, bụng đau, đau lan ra sau lưng, không muốn ăn uống. Vị thuốc: A ngùy (tẩm giấm) ………. 10g Binh […]

A NGÙY HÓA BỈ TÁN 2

Bài thuốc A Ngùy Hóa Bỉ Tán II Nguyên bản bài thuốc: Trương Thị Y Thông Trương Thạch Ngoan Trị sốt rét lâu ngày không khỏi, hạ sườn trái có bỉ khối (báng, tích). Vị thuốc: A ngùy ……….4g Bạch truật ………..4g Đại hoàng (sao rượu) ……….. 32g Đương quy ………. 4g Hồng hoa ………..4g Xích linh ………… 4g Xuyên […]

A NGÙY HÓA BỈ TÁN

Bài thuốc A Ngùy Hóa Bỉ Tán Nguyên bản bài thuốc: Ngoại Khoa Chính Tông, Q.4 Trần Thực Công Trị sốt rét lâu ngày không khỏi, hạ sườn trái có bỉ khối (báng, tích). Vị thuốc: A ngùy ……….4g Bạch truật ………..4g Đại hoàng (sao rượu) ……….. 32g Đương quy ………. 4g Hồng hoa ………..4g Miết giáp tiêm (sao giấm) ….. 4g […]

A NGÙY HÓA BỈ CAO 2

Bài thuốc A Ngùy Hóa Bỉ Cao II Nguyên bản bài thuốc: Bắc Kinh Thị Trung Dược Thành Phẩm Tuyển Tập Viện Trung Y Bắc Kinh Hoạt huyết, hành khí, hóa bỉ, tiêu tích. Trị khí huyết ứ trệ, tích tụ, bỉ khối, giữa bụng đau, phụ nữ bị trưng hà. Vị thuốc: A ngùy […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: