THÔNG BÁO CHI TRẢ BẢO HIỂM THÀNH CÔNG CỦA BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ TẠI DIỆP Y ĐƯỜNG