Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần B

BẠCH THƯỢC THANG

Bài thuốc Bạch thược Thang Nguyên bản bài thuốc: Tạp Bệnh Nguyên Lưu Tê Chúc (Tạng Phủ Môn), Q.7. Thẩm Kim Ngao Trị can hãn (can dương khí uất kết làm cho ra mồ hôi, chỉ có ở nách và háng). Vị thuốc: Bạch thược ……. 12g Ô mai ………….. 12g Táo nhân ………. 12g […]

BẠCH THƯỢC HÒA CAN THANG

Bài thuốc Bạch thược Hòa Can Thang Nguyên bản bài thuốc: Băng Ngọc Đường Kinh Nghiệm Phương. Băng Ngọc Đường Trị can kinh bị thấp nhiệt gây ra thanh đới hạ (khí hư ra màu xanh). Vị thuốc: Bạch thược ……. 16g Cam câu kỷ …… 16g Đồng tật lê …….. 16g Hà thủ ô (chế) …….16g […]

BẠCH THƯỢC ĐƯƠNG QUY THANG

Bài thuốc Bạch thược Đương quy Thang Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Bổ huyết, dưỡng huyết. Vị thuốc: Bạch thược ……. 12g Đương quy ……. 20g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu […]

BẠCH THƯỢC DƯỢC THANG 2

Bài thuốc Bạch thược Dược Thang 2 Nguyên bản bài thuốc: Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị trẻ nhỏ bụng bị đau do cảm lạnh từ trong thai (thai hàn). Vị thuốc: Bạch thược ……. 40g Cam thảo ……… 1,6g Quế mỏng ……..1,2g Trạch tả ………. 3,2g Sắc uống với nước Gừng. Lưu […]

BẠCH THƯỢC DƯỢC THANG

Bài thuốc Bạch thược Dược Thang Nguyên bản bài thuốc: Hoạt Ấu Tâm Thư. Tăng Thế Vinh Trị trẻ nhỏ rốn bị lõm xuống, chứng sán khí do lạnh làm bụng đau. Vị thuốc: Bạch thược dược (tẩm rượu sao) ………. 49g Nhục quế ………. 40g Cam thảo (sống) …………….. 6g Trạch tả …………20g Nhục quế cho vào sau […]

BẠCH THƯỢC DƯỢC TÁN

Bài thuốc Bạch thược Dược Tán Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.79. Vương Hoài Ẩn Trị sinh xong bị băng huyết, lâm dịch ra không dứt. Vị thuốc: Bạch thược ……. 40g Can khương ……40g Hoàng kỳ ………. 40g Long cốt …………40g Lộc giác cao …… 40g Mẫu lệ ………….40g Ô tặc […]

BẠCH THƯỢC DƯỢC HOÀN

Bài thuốc Bạch thược Dược Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị chứng lao lâm, tiểu tiện không thông, bụng dưới đau. Vị thuốc: Bạch thược ……….4g Đương quy ………. 4g Lộc nhung ……….. 4g Thục địa ………… 4g Tán bột, làm hoàn. Ngày uống 8–12g với nước sắc A giao […]

BẠCH THƯỢC CAN THANG

Bài thuốc Bạch thược Can Thang Nguyên bản bài thuốc: Tạp Chí Đông Y Việt Nam số 3/1995. Trị Can hãn (Can dương khí uất kết làm ra mồ hôi, chỉ có ở nách và háng). Vị thuốc: Bạch thược ……….8g Long cốt ………… 4g Mẫu lệ ………. 4g Thạch quyết minh ……. 8g Thục […]

BÁCH THUẬN HOÀN

Bài thuốc Bách Thuận Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Cảnh Nhạc Toàn Thư, Q.51. Trương Cảnh Nhạc Trị thủy thũng, phù, khí tích, huyết tích, trùng tích, thực tích, thương hàn thực nhiệt bí kết. Vị thuốc: Đại hoàng ……….16g Tạo giác ………… 16g Tán bột. Luyện hồ làm hoàn 10g. Ngày uống 2 hoàn. Lưu […]

BẠCH THÔNG THANG

Bài thuốc Bạch Thông Thang Nguyên bản bài thuốc: Thương Hàn Luận. Trương Trọng Cảnh. Phá âm, hồi dương, tuyên thông nội ngoại. Trị cảm hàn, chân tay lạnh, tiêu chảy ho hàn mà mạch Vi. Vị thuốc: Can khương …….. 8g phụ tử ………. 4g Thông bạch ………4g Sắc uống. Lưu ý khi dùng […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: