Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần A

AN THỤY NHƯ THẦN THANG

Bài thuốc An Thụy Như Thần Thang Nguyên bản bài thuốc: Y Học Tập Thành, Q.3. Phó Tư Trị mất ngủ. Vị thuốc: Bạch truật ………..4g Chích thảo ……. 2,8g Chu sa ………. 2g Hàn thủy thạch ……. 4g Nhân sâm …….. 1,6g Phục linh ……….. 4g Phục thần ……….. 4g Sơn dược ……….. 4g Táo nhân […]

AN THỔ THANG

Bài thuốc An Thổ Thang Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Lục, Q.10. Trần Sĩ Đạc. Trị can khí quá mạnh, can mộc khắc tỳ thổ, thổ khí không thư thái làm cho ruột bị sôi, ợ hơi, nôn ra nước chua. Vị thuốc: Bạch thược ……. 40g Bạch truật …….. 40g Bào khương …….. 4g Cam […]

AN THỔ TÁN 2

Bài thuốc An Thổ Tán 2 Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Kỳ Văn. Tiền Kính Hồ Trị cảm thấp nhiệt hợp với phong tà gây ra bụng đau, chân tay đau nhức, khó cử động. Vị thuốc: Bạch truật …….. 40g Phục linh ………. 20g Sài hồ …………2g Thạch Hộc ……… 12g Thông thảo ……… 4g […]

AN THỔ TÁN

Bài thuốc An Thổ Tán Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Lục, Q.7. Trần Sĩ Đạc Trị co rút người thể âm chứng (âm kính) do cảm phải thấp nhiệt, sốt, bụng đau, gân cơ co rút, tay chân cứng. Vị thuốc: Bạch truật …….. 40g Phục linh ………. 20g Sài hồ …………2g Thạch Hộc ……… 12g […]

AN THẦN TRẤN KINH HOÀN 4

Bài thuốc An Thần Trấn Kinh Hoàn 4 Nguyên bản bài thuốc: Đại Chúng Vạn Bệnh Cố Vấn. Lục Thanh Khiết Trị trẻ nhỏ bị kinh phong do nhiệt. Vị thuốc: Bạc hà (lá) …….. 12g Chi tử ………….. 12g Đởm tinh ………..8g Đương quy ……..12g Hoàng liên …….. 12g Long cốt ………… 12g Mạch môn …….. 12g Mộc thông …….. […]

AN THẦN TRẤN KINH HOÀN 3

Bài thuốc An Thần Trấn Kinh Hoàn 3 Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Y Học Đại Từ Điển. Tạ Quan Trị kinh phong thể cấp tính. Vị thuốc: Bạc hà ………..8g Bạch thược ……….4g Bạch truật ………..4g Cam thảo ……… 1,2g Đởm tinh ………. 20g Đương quy ……..12g Hoàng liên ………..8g Long cốt ………… 8g Mạch môn (bỏ lõi) …………12g […]

AN THẦN TRẤN KINH HOÀN 2

Bài thuốc An Thần Trấn Kinh Hoàn 2 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị kinh phong thể cấp tính. Vị thuốc: Bạc hà ………..8g Bạch thược ……….4g Bạch truật ………..4g Cam thảo ……… 1,2g Đương quy ……..12g Hoàng liên ………..8g Long cốt ………… 8g Mạch môn (bỏ lõi) …………12g Mộc thông ………..8g Ngưu hoàng …….. […]

AN THẦN TRẤN KINH HOÀN

Bài thuốc An Thần Trấn Kinh Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Bảo Anh Toát Yếu, Q.3. Tiết Khải Công dụng: Trị trẻ nhỏ bị kinh phong do nhiệt. Vị thuốc: Bạc hà (lá) …….. 12g Chi tử ………….. 12g Đương quy ……..12g Long cốt ………… 12g Mạch môn …….. 12g Mộc thông …….. 12g Ngưu hoàng …… 12g Phục thần […]

AN THẦN TIỄN

Bài thuốc An Thần Tiễn Nguyên bản bài thuốc: Trung Quốc Đương Đại Danh Y Nghiệm Phương Đại Toàn. Đỗ Hoài Đường Trị mất ngủ. Vị thuốc: Bán hạ …………. 10g Chích thảo ………..6g Đởm tinh ………..6g Hoàng kim thủ sức …………. 6g Long xỉ …………30g Mạch nha ……… 30g Phục thần ……… 16g Táo […]

AN THẬN THANG 2

Bài thuốc An Thận Thang 2 Nguyên bản bài thuốc: Bất Tri Y Tất yếu, Q.3 Nhiễm Tiểu Phong Trị hư hỏa bốc lên gây nên răng đau. Vị thuốc: câu kỷ tử ………… 8g Hoài sơn (sao) ………8g Ngưu tất (sao nước muối) ….. 6g Phục linh ……….. 6g Sơn thù nhục …… 6g Thục địa ……… 160g Sắc uống. Lưu […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: