Category Archives: Tên bài thuốc cổ kim theo vần A

A GIAO TÁN

Bài thuốc A GIAO TÁN Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.75. Vương Hoài Ẩn. Trị thai động không yên (dọa sảy thai) (dọa sảy thai), bụng tức đau, không muốn ăn uống. Vị thuốc: A giao (sao) ……30g Bạch linh ………..40g Bạch truật …….. 30g Cam thảo ………. 10g Đương quy (sao) ………….. 40g Trần bì […]

A GIAO NGŨ LINH TÁN

Bài thuốc A Giao Ngũ Linh Tán Nguyên bản bài thuốc: Y Tông Kim Giám. Ngô Khiêm. Trị có thai mà khó tiểu tiện (do đờm ẩm). Vị thuốc: A giao (châu) …….. 10g Bạch Phục linh …… 10g Bạch truật ………..8g Nhục quế ……… 1,2g Trạch tả ………… 8g Trư linh …………. 8g Tán bột. Ngày uống 8–12g. Lưu […]

A GIAO MAI LIÊN THANG

Bài thuốc A Giao Mai Liên Thang Nguyên bản bài thuốc: Tuyên Minh Luận Phương, Q.10. Lưu Hà Gian. Thanh nhiệt, táo thấp, hòa huyết, chỉ lỵ. Trị âm hư, hạ lỵ, sốt về đêm. Vị thuốc: A giao …………120g Bào khương …… 40g Đương quy ……. 60g Hoàng liên …… 120g Hoàng nghiệt (sao đen) ……..60g Ô mai […]

A GIAO MAI LIÊN HOÀN

Bài thuốc A Giao Mai Liên Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Vệ Sinh Bảo Giám, Q.16 La Thiên Ích Thanh nhiệt, táo thấp, hòa huyết, chỉ lỵ. Trị kiết lỵ do phần âm bị hư (không sốt, không tích trệ). Vị thuốc: A giao (nấu cho chảy ra) Bạch thược Biển đậu Cam thảo Cát căn […]

A GIAO LIÊN MAI THANG

Bài thuốc A Giao Liên Mai Thang Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng Vương Khẳng Đường Thanh nhiệt, táo thấp, hòa huyết, chỉ lỵ. Trị kiết lỵ do phần âm bị hư (không sốt, không tích trệ). Vị thuốc: A giao ………….. 16g Bạch thược ……. 12g Biển đậu ………… 8g Cam thảo ………… […]

A GIAO KÊ TỬ HOÀNG HOÀN THANG GIA GIẢM

Bài thuốc A Giao Kê Tử Hoàng Thang Gia Giảm Nguyên bản bài thuốc: Thông Tục Thương Hàn Luận. Du Căn Sơ Tư âm, nhuận Can, tức phong. Trị nhiệt tà uất kết lâu ngày làm hại phần âm, gây ra âm hư sinh phong, chân tay run giật, gân cơ co cứng, đầu váng, […]

A GIAO KÊ TỬ HOÀNG HOÀN THANG

Bài thuốc A Giao Kê Tử Hoàng Thang Nguyên bản bài thuốc: Thông Tục Thương Hàn Luận. Du Căn Sơ Tư âm, tức phong. Trị nhiệt tà làm hại phần âm, trị môi khô, lưỡi khô, chân tay mềm yếu. Vị thuốc: A giao ………….. 16g Bạch thược (sống) ………… 12g Câu đằng ………..12g Kê tử hoàng […]

A GIAO KÊ TỬ HOÀNG HOÀN

Bài thuốc A Giao Kê Tử Hoàng Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thời Lệnh Bệnh Học. Thời Dật Nhân An thần, trấn kinh, trị trẻ sốt cao co giật. Vị thuốc: A giao ………….. 16g Bạch thược ……. 12g Kê tử hoàng (lòng đỏ trứng gà) ………. 1 cái Thạch quyết minh …………12g Từ thạch ……….. 16g Tán […]

A GIAO HOÀN 4

Bài thuốc A Giao Hoàn IV Nguyên bản bài thuốc: Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị trẻ nhỏ ho (do Phế bị nhiệt). Vị thuốc: A giao (sao với bột mì) …….. 40g Chích thảo ……. 2,8g Gạo nếp ………… 40g Hạnh nhân (bỏ vỏ và đầu nhọn) ………. 2,8g Mã đâu linh …… 20g Thử niêm […]

A GIAO HOÀN 3

Bài thuốc A Giao Hoàn III Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị hàn nhiệt không đều, kiết lỵ, tiêu ra máu, bụng đau liên tục. Vị thuốc: A giao (sao phồng) ………. 80g Bào khương …… 80g Đương quy (sao) ………….. 40g Hậu phác ………. 60g Hoàng cầm ……. 40g Hoàng liên (sao) …………… 30g […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: