PHÒNG ĐIỀU TRỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KÉO CỘT SỐNG VỚI THIẾT BỊ GIƯỜNG KÉO CỘT SỐNG THẾ HỆ MỚI CHATTANOOGA CỦA MỸ