BẠCH PHỤC LINH HOÀN

Bài thuốc Bạch Phục linh Hoàn

Nguyên bản bài thuốc:

Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.53.

Vương Hoài Ẩn

Trị thận bị teo, 2 đùi teo, eo lưng và ống chân không có lực.

Vị thuốc:

Bạch Phục linh …… 40g

Chân gà ……….. 3 bộ

Hoàng liên …….. 40g

Huyền sâm …….40g

Nhân sâm ……… 40g

Phúc bồn tử ……40g

Qua lâu căn …… 40g

Thạch Hộc ………40g

Thục địa ……….. 40g

Tỳ giải ………….40g

Xà sàng tử …….. 30g

Tán bột làm hoàn 10g.

Ngày uống 2–3 hoàn.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Trong bài có vị Nhân sâm phản với vị Lê lô nếu dùng chung sẽ phát sinh chất độc nguy hiểm chết người- Tuyệt đối không được dùng chung với Lê lô
  • Huyền sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
  • Qua lâu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử, Ô uế, Thiên hùng, khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý
  • Vị thuốc thạch hộc kỵ Cương tàm, Ba đậu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Lưu ý: