AN ẤU THANG

Bài thuốc An Ấu Thang

Nguyên bản bài thuốc:

Biện Chứng Lục, Q.14

Trần Sĩ Đạc

Trợ chính khí. Trị trẻ nhỏ mọc đậu mà sắc đậu đen.

Vị thuốc:

Bối mẫu ……….. 1,2g

Đơn bì ………..4g

Đương quy ……..12g

Kinh giới …………4g

Mạch môn …….. 12g

Nguyên sâm ….. 12g

Sinh địa …………. 4g

Thục địa …………12g

Trần bì ………… 12g

Sắc uống.

Lưu ý khi dùng thuốc:

  • Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
  • Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
Lưu ý: