Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

BẠCH PHỤC LINH HOÀN

Bài thuốc Bạch Phục linh Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.53. Vương Hoài Ẩn Trị thận bị teo, 2 đùi teo, eo lưng và ống chân không có lực. Vị thuốc: Bạch Phục linh …… 40g Chân gà ……….. 3 bộ Hoàng liên …….. 40g Huyền sâm …….40g Nhân sâm ……… 40g […]

BẠCH PHỤ ẨM

Bài thuốc Bạch Phụ Ẩm Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị can phong khắc tỳ, ăn vào lại nôn ra. Vị thuốc: Bạch phụ tử …….. 8g Bán hạ (sống) …..8g Cương tằm ………. 8g Đinh hương ……… 8g Nam Mộc hương …….. 8g Thiên ma ………… 8g Thiên Nam tinh ……. 8g […]

BẠCH PHÀN THANG

Bài thuốc Bạch Phàn Thang Nguyên bản bài thuốc: Biện Chứng Lục, Q.10. Trần Sĩ Đạc Trị trúng độc cây Câu vẫn (lá Ngón, Đoạn trường thảo), tự tử. Vị thuốc: Bạch phàn ……….. 6g Bạch thược ……. 12g Đương quy ……..10g Mẫu Đơn bì ……. 10g phụ tử ………. 4g Sài hồ …………6g Sắc uống. Lưu […]

BẠCH PHÀN TÁN 7

Bài thuốc Bạch Phàn Tán 7 Nguyên bản bài thuốc: Mộng Trung Giác Đậu. Lê Hữu Trác Trị đậu lở loét. Vị thuốc Bạch cập ………. 0,8g Hải phiêu tiêu …… 1,2g Khinh phấn ….. 0,4g Tán bột. Dùng nước cơm rượu rửa vết thương rồi rắc thuốc vào.   Lưu ý khi dùng thuốc: […]

BẠCH PHÀN TÁN 6

Bài thuốc Bạch Phàn Tán 6 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Nữ Khoa), Q.3. Vương Khẳng Đường Trị phụ nữ âm hộ sưng đau. Vị thuốc: Bạch phàn …….. 20g Cam thảo (sống) ………….. 20g Đại hoàng (sống) ………….0,4g Tán bột. Rắc vào vải mỏng (gạc) đắp vào vết thương. Ngày thay 2 lần. Lưu ý […]

BẠCH PHÀN TÁN 5

Bài thuốc Bạch Phàn Tán 5 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Dương Y), Q.3. Vương Khẳng Đường Trị giáp thư, mụn nhọt lâu ngày không khỏi, vết thương chảy máu không cầm. Vị thuốc: Chu hồng ……… 0,4g Huyết kiệt …….0,4g Khô phàn ………. 20g Thạch đởm …….20g Xạ hương ………0,4g Tán nhuyễn. […]

BẠCH PHÀN TÁN 4

Bài thuốc Bạch Phàn Tán 4 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Dương Y), Q.3. Vương Khẳng Đường Trị giáp thư, mụn nhọt. Vị thuốc: Khô phàn ………0,8g Lô hội ………….0,8g Nhiễm xà đởm (Mật trăn) …….. 0,8g Xạ hương ………0,8g Tán nhuyễn. Lấy Tương thủy rửa mụn nhọt rồi bôi thuốc vào, ngày 2–3 lần. […]

BẠCH PHÀN TÁN 3

Bài thuốc Bạch Phàn Tán 3 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Loại Phương), Q.4. Vương Khẳng Đường Trị mũi đỏ như uống rượu (mũi cà chua). Vị thuốc: Bạch phàn (sống) …………. 40g Lưu hoàng (sống) ………….40g Nhũ hương ……. 40g Tán bột, bôi. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại […]

BẠCH PHÀN TÁN 2

Bài thuốc Bạch Phàn Tán 2 Nguyên bản bài thuốc: Thái Bình Thánh Huệ Phương, Q.65. Vương Hoài Ẩn Trị mụn nhọt mọc hai bên má. Vị thuốc: Bạch phàn (khô) ……………40g Hoàng liên …….. 40g Hồ phấn ………… 40g Hùng hoàng ……40g Lưu hoàng …….. 40g Xà xàng tử ……..30g Tán bột, bôi (có thể hòa dầu […]

BẠCH PHẤN TÁN

Bạch Phấn Tán Nguyên bản bài thuốc: TiểuNhi Dược Chứng Trực Quyết. Tiền Ất Trị mụn nhọt, ghẻ lở. Vị thuốc: Bạch cập ………. 1,2g Khinh phấn ….. 1,2g Ô tặc cốt ………. 1,2g Tán bột. Rửa sạch chỗ đau, rắc thuốc vào. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần phải chọn lựa loại […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: