Monthly Archives: Tháng Mười Một 2020

BẠCH CƯƠNG TẰM TÁN 4

Bài thuốc Bạch Cương Tằm Tán 4 Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị các chứng kinh phong, trúng phong bán thân bất toại (liệt nửa người) loại cấp tính. Vị thuốc: Bạch chỉ ………… 20g Bạch cương tằm …………….20g Cam thảo ………. 20g Hậu phác ………. 20g Kinh giới […]

BẠCH CƯƠNG TẰM TÁN 3

Bài thuốc Bạch Cương Tằm Tán I 3 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Nữ Khoa), Q.4. Vương Khẳng Đường Trị phụ nữ bị trúng phong, miệng không mở được, sùi bọt mép, đờm khò khè, tay chân co quắp. Vị thuốc: Bạch cương tằm (sao) ………. 40g Bạch phụ tử ……20g Bán hạ (chế) ……… 20g […]

BẠCH CƯƠNG TẰM TÁN 2

Bài thuốc Bạch Cương Tằm Tán 2 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Nữ Khoa), Q.2. Vương Khẳng Đường Trị phụ nữ bị trúng phong, cong ưỡn người, miệng không mở được, tay chân tê dại, gân cơ co rút. Vị thuốc: Bạch cương tằm …………….40g Bạch phụ tử ……20g Chu sa …………. […]

BẠCH CƯƠNG TẰM TÁN

Bài thuốc Bạch Cương Tằm Tán Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng (Loại Phương), Q.7. Vương Khẳng Đường Khứ phong, chỉ lệ. Trị ra gió bị chảy nước mắt. Vị thuốc: Bạch cương tằm (sao) ………. 20g Cam thảo ………. 20g Kinh giới ……….. 10g Lá dâu non ……. 40g Mộc tặc ……….. 20g Tế […]

BẠCH CƯƠNG TẰM HOÀN

Bài thuốc Bạch Cương Tằm Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Ấu Ấu Tu Tri. Lê Hữu Trác Trị mạn kinh phong, thổ tả nhiều gây ra mạn tỳ. Vị thuốc: Cương tằm (sao rượu) ……….. 4g Nam tinh ………..8g Ngũ Linh chi(sao) …………… 4g Toàn yết (chế) …….. 4g Trùn (giun đất), sao vàng ….. 4g Tán bột, nấu Bán hạ khúc và hồ […]

BẠCH CỐC HOÀN

Bài thuốc Bách Cốc Hoàn Nguyên bản bài thuốc: Cổ Kim Y Thống, Quyển 13. Từ Xuân Phủ Kiện tỳ vị, khứ phong thấp, tiêu thực tích, trừ bỉ mãn. Trị tỳ vị hư yếu, thấp nhiệt đình trệ ở bên trong, ăn uống bị đình trệ, khí bị ngăn trở, ngực đầy, ăn uống […]

BẠCH CHỈ VỊ PHONG THANG

Bài thuốc Bạch chỉ Vị Phong Thang Nguyên bản bài thuốc: Thẩm Thị Tôn Sinh Thư. Thẩm Kim Ngao Trị khí hư, phong nhiệt, mặt bị tê mất cảm giác, răng đau, thấy ma quỷ (hoang tưởng). Vị thuốc: Bạch chỉ ………… 10g Cảo bản …………1,6g Cát cánh ………. 2,8g Chích thảo ……. 1,4g Cương tằm […]

BẠCH CHỈ THĂNG MA THANG 4

Bài thuốc Bạch chỉ Thăng Ma Thang 4 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị nhọt độc. Vị thuốc: Bạch chỉ ………….8g Cát cánh ………… 8g Cam thảo ………… 4g Hoàng cầm (sống) ………….. 4g Hoàng kỳ ………… 8g Thăng ma ……….. 8g Tửu cầm …………6g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi […]

BẠCH CHỈ THĂNG MA THANG 3

Bài thuốc Bạch chỉ Thăng Ma Thang 3 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị ung nhọt. Vị thuốc: Bạch chỉ ……….. 3,2g Cát cánh ………… 2g Chích thảo ……. 1,2g Đương quy ………. 4g Hoàng cầm (sống) ………….. 8g Hồng hoa ……… 1,2g Nhục quế ………0,4g Sinh địa …………. 4g Thăng ma ……….. 2g […]

BẠCH CHỈ THĂNG MA THANG 2

Bài thuốc Bạch chỉ Thăng Ma Thang 2 Nguyên bản bài thuốc: Chứng Trị Chuẩn Thằng. Vương Khẳng Đường Trị ung nhọt. Vị thuốc: Bạch chỉ ……….. 3,2g Cát cánh ………… 2g Chích thảo ……. 1,2g Hồng hoa ……… 1,2g Thăng ma ……….. 2g Tửu cầm …………8g Sắc uống. Lưu ý khi dùng thuốc: Khi dùng cần […]

error: Content is protected !!
Lưu ý: